W ramach Nocy Kultury Muzeum UO wraz z Opolską Fundacją Filmową zapraszają 23 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 18.00 na film dotyczący historii, wyznania i dziedzictwa mieszkańców Śląska Opolskiego pochodzenia żydowskiego, od ich przybycia na te ziemie do czasów współczesnych. Film “Mojżeszowe Dziedzictwo” daje nam możliwość poznania szczegółów z życia i praktyk religijnych oraz nielicznych śladów przeszłości. Po projekcji spotkanie z ks. prof. dr. hab. Rabiejem i dr. Borkowskim, znawcami tematu Żydów na Śląsku Opolskim.

Dr Maciej Borkowski i Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej. fot. Wiesław Duda

dr Maciej Borkowski i ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej. fot. Wiesław Duda

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – pracownik Wydziału Teologicznego UO. Teolog specjalizujący się w teologii systematycznej, antropologii teologicznej, ekumenizmie i socjologii religii. Autor wielu książek i artykułów naukowych. Znawca tematyki żydowskiej na Śląsku Opolskim. Swoją wiedzę z zakresu tradycji judaistycznej zaprezentował wspólnie z H. Łabęcką m.in. w publikacjach Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku (2018) oraz Opolski cmentarz żydowski w XX wieku (2021).

Dr Maciej Borkowski – historyk, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. historią Żydów w Opolu i historią życia codziennego w Opolu i na Górnym Śląsku. Autor książek: Gmina żydowska w Opolu w latach 1812–1944 (2009), Biała – historia i współczesność (2011, współautor M.P. Czapliński) i Opole przełomu wieków XIX/XX (2015).