Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, red. Katarzyna Mazur-Kulesza,
Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021. ISBN 978-83-7395-952-1.

The Catalogue of the Opole University Museum, ed. Katarzyna Mazur-Kulesza,
Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021. ISBN 978-83-7395-954-5.

Alma Mater Opoliensis 1994-2014. Wystawa jubileuszowa. Katalog, opracowanie Wanda Matwiejczuk,
Katarzyna Mazur-Kulesza, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. ISBN 978-83-7395-595-0.

Буклет_16_do-druku_1.05 Музей Опольського університету Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

WEB_low_FIT-FORTHEM Open Museum of the University of Opole

Wybrane pozycje bibliograficzne:

 1. Katarzyna Mazur-Kulesza, Homer i oporniki : kolejne eksponaty w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2014, nr 9-10 (153-154), s. 83.
 2. Katarzyna Mazur-Kulesza, Znaczki czasu, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 1-2, s. 46-47.
 3. Katarzyna Mazur-Kulesza, Goście z Archiwum w UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 3-4, s.107-108.
 4. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nocne marki w Muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 5-6, s. 77-78.
 5. Katarzyna Mazur-Kulesza, Ludzie i eksponaty, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 7-8, s. 123.
 6. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Profesor, rektor, przyjaciel, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 9-10, s. 125-127.
 7. Katarzyna Mazur-Kulesza, Muzealne nowości, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2016, nr 3-4, s. 133-134.
 8. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Odrobina Manhattanu w Collegium Maius, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2016, nr 7-8, s. 124-125.
 9. Katarzyna Mazur-Kulesza, Cztery trony Karola IV, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 3-4,s. 145.
 10. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Magiczna noc w muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 5-6, s. 105.
 11. Katarzyna Mazur-Kulesza, Św. Barbara w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 7-8, s. 122-123.
 12. Katarzyna Mazur-Kulesza, Światłem i kolorem, „Indeks.- 2018, nr 5-6 ,s. 107.
 13. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kolejne eksponaty w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2019, nr 3-4, s. 119.
 14. Katarzyna Mazur-Kulesza, Koncerty, wykłady, degustacja wody i… Poszukiwanie intruza. Niezwykła noc w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2019, nr 5-6, s. 103.
 15. Katarzyna Mazur-Kulesza, Art branding i jego rola w działalności muzeum – na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Opuscula Musealia: czasopismo muzeologiczne”, Volume 25 (2018), s.81-92.
 16. Katarzyna Mazur-Kulesza, Art branding and its role in the museum activity. The case of the Museum of the Opole University, „Opuscula Musealia: czasopismo muzeologiczne“, Volume 25 (2018), s. 81-92.https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=18b81ab5-f3e4-4c44-82e1-e6139a7feda8%40redis
 17. Katarzyna Mazur-Kulesza, Museum of the Opole University [w:] Treasures of the Polish University Heritage.- ed. Hubert Kowalski, Marta Piszczatowska, Marek Bukowski, Joanna Ślaga, Marta Szaszkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 389-394.
 18. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nadawcą jest przeszłość, Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 5-6 , s. 120-123.
 19. Katarzyna Mazur-Kulesza, Mamy nowego kronikarza, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 5-6 , s. 156-157.
 20. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kaplica św. Wojciecha na unikatowej pocztówce, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 7-8, s.115-117.
 21. Katarzyna Mazur-Kulesza, Świadectwa historii, relacji i gustów. Kartki świąteczno-noworoczne z kolekcji prof. Tadeusza Gospodarka, b. rektora opolskiej WSP, „Indeks.- Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 9-10, s.105-106.
 22. Katarzyna Mazur-Kulesza, Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021, 97 s.
 23. Katarzyna Mazur-Kulesza, The Catalogue of the Opole University Museum, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021, 97 s.
 24. Katarzyna Mazur-Kulesza, Katalog zbiorów naszego muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2022, nr 1-2, s. 99-100.
 25. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nasze Madonny. Marie z Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2022, nr 3-4, s. 113-114.
 26. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kultura w pigułce i bez recepty. XIV Noc Muzeów w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego”  2022, nr 5-6, s. 107-108.
 27. Katarzyna Mazur-Kulesza, Музей Опольського університету Muzeum Uniwersytetu Opolskiego [w:] Культурна пропозиція 2022 s.11.
 28. Katarzyna Mazur-Kulesza, Open Museum of the University of Opole [w:] FORTHEM Alliance Universities’ Selected Good Practices in R&I Towards a European University.- María D. Pitarch-Garrido Isabel Mendoza-Poudereux (coord.), Universitat de València, 2022, s.162-163.