Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, red. Katarzyna Mazur-Kulesza,
Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021. ISBN 978-83-7395-952-1.

The Catalogue of the Opole University Museum, ed. Katarzyna Mazur-Kulesza,
Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021. ISBN 978-83-7395-954-5.

Alma Mater Opoliensis 1994-2014. Wystawa jubileuszowa. Katalog, opracowanie Wanda Matwiejczuk,
Katarzyna Mazur-Kulesza, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. ISBN 978-83-7395-595-0.

Буклет_16_do-druku_1.05 Музей Опольського університету Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

WEB_low_FIT-FORTHEM Open Museum of the University of Opole

Wybrane pozycje bibliograficzne:

 1. Katarzyna Mazur, Dorota Wierzbicka, Działalność informacyjno-dydaktyczna Oddziału Informacji Naukowej a promocja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego [w:] Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników.- red. Maria Kocójowa.- Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 62-70. [Dokument elektroniczny; CD]. Seria III e-Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ nr 5
 2. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania ankietowe [w:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie.- red. nauk. Marcin Geryk.- Gdańsk: Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010, s. 209-224.
 3. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka, Idea klienta wewnętrznego a jej realizacja na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego [w:] Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece.- red. Halina Brzezińska-Stec, Jolanta Kudrawiec.- Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 357-371.
 4. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, Przypisy i bibliografia załącznikowa. Poradnik. Opole: Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, 2010, 32 s. Wydawnictwo przeznaczone do użytku dydaktycznego.
 5. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Informator. Opole: Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, 2011, [28 s.]
 6. Katarzyna Mazur-Kulesza, Metoda zarządzania konfliktem w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego w świetle badań, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1 (3), s. 87-98.
 7. Katarzyna Mazur-Kulesza, Miejsce biblioteki akademickiej w środowisku lokalnym: aktywność, współpraca i promocja. Na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego [w:] Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym.- red. Maja Wojciechowska.- Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2011, s. 263-273.
 8. Katarzyna Mazur , Oni tam byli… 85. rocznica powstania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, 70. rocznica Kongresu Polaków w Niemczech – wystawa ze zbiorów Archiwum Rodła Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (16 lutego – 15 marca 2008 r.),”Rocznik Biblioteki Głównej UO”.- R. IX (2012), s. 87-99.
 9. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak., ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Poradnik. Opole: Zarząd Okręgu SBP w Opolu, 2012, 31 s.
 10. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Poradnik. Opole: Zarząd Okręgu SBP w Opolu, 2012, 31 s. https://www.ibuk.pl/fiszka/42212/abc-tworzenia-przypisow-i-bibliografii-zalacznikowej.html
 11. Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, Biblioteka akademicka a użytkownik informacji cyfrowej. „Bibliotekarz” 2012, nr 7-8, s. 12-15.
 12. Jadwiga Kotulska, Katarzyna Mazur-Kulesza, Rola i miejsce Koła Bibliotek Naukowych SBP w opolskim środowisku akademickim, „Bibliotekarz Opolski” 2012, nr 4, s. 6-8. Dokument elektroniczny; tryb dostępu: http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo124.pdf
 13. Jadwiga Kotulska, Katarzyna Mazur-Kulesza, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu po raz pierwszy na Opolskim Festiwalu Nauki, „Bibliotekarz Opolski” 2012, nr 3, s. 28-29.

Dokument elektroniczny; tryb dostępu: http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo123.pdf

 1. Jadwiga Kotulska, Katarzyna Mazur-Kulesza, Historia mówiona jako źródło do badań nad historią opolskiego bibliotekarstwa, „Bibliotekarz Opolski” 2013, nr 1, s. 34-36.

Dokument elektroniczny; tryb dostępu: http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo131.pdf

 1. Katarzyna Mazur-Kulesza, Homer i oporniki : kolejne eksponaty w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2014, nr 9-10 (153-154), s. 83.
 2. Katarzyna Mazur-Kulesza, Znaczki czasu, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 1-2, s. 46-47.
 3. Katarzyna Mazur-Kulesza, Goście z Archiwum w UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 3-4, s.107-108.
 4. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nocne marki w Muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 5-6, s. 77-78.
 5. Katarzyna Mazur-Kulesza, Ludzie i eksponaty, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 7-8, s. 123.
 6. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Profesor, rektor, przyjaciel, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2015, nr 9-10, s. 125-127.
 7. Katarzyna Mazur-Kulesza, Muzealne nowości, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2016, nr 3-4, s. 133-134.
 8. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Odrobina Manhattanu w Collegium Maius, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2016, nr 7-8, s. 124-125.
 9. Katarzyna Mazur-Kulesza, Cztery trony Karola IV, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 3-4,s. 145.
 10. Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza, Magiczna noc w muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 5-6, s. 105.
 11. Katarzyna Mazur-Kulesza, Św. Barbara w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 7-8, s. 122-123.
 12. Katarzyna Mazur-Kulesza, Światłem i kolorem, „Indeks.- 2018, nr 5-6 ,s. 107.
 13. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kolejne eksponaty w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2019, nr 3-4, s. 119.
 14. Katarzyna Mazur-Kulesza, Koncerty, wykłady, degustacja wody i… Poszukiwanie intruza. Niezwykła noc w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2019, nr 5-6, s. 103.
 15. Katarzyna Mazur-Kulesza, Art branding i jego rola w działalności muzeum – na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Opuscula Musealia: czasopismo muzeologiczne”, Volume 25 (2018), s.81-92.
 16. Katarzyna Mazur-Kulesza, Art branding and its role in the museum activity. The case of the Museum of the Opole University, „Opuscula Musealia: czasopismo muzeologiczne“, Volume 25 (2018), s. 81-92.https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=18b81ab5-f3e4-4c44-82e1-e6139a7feda8%40redis
 17. Katarzyna Mazur-Kulesza, Museum of the Opole University [w:] Treasures of the Polish University Heritage.- ed. Hubert Kowalski, Marta Piszczatowska, Marek Bukowski, Joanna Ślaga, Marta Szaszkiewicz.- Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 389-394.
 18. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nadawcą jest przeszłość, Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 5-6 , s. 120-123.
 19. Katarzyna Mazur-Kulesza, Mamy nowego kronikarza, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 5-6 , s. 156-157.
 20. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kaplica św. Wojciecha na unikatowej pocztówce, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 7-8, s.115-117.
 21. Katarzyna Mazur-Kulesza, Świadectwa historii, relacji i gustów. Kartki świąteczno-noworoczne z kolekcji prof. Tadeusza Gospodarka, b. rektora opolskiej WSP, „Indeks.- Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2021, nr 9-10, s.105-106.
 22. Katarzyna Mazur-Kulesza, Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021, 97 s.
 23. Katarzyna Mazur-Kulesza, The Catalogue of the Opole University Museum, Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2021, 97 s.
 24. Katarzyna Mazur-Kulesza, Katalog zbiorów naszego muzeum, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2022, nr 1-2, s. 99-100.
 25. Katarzyna Mazur-Kulesza, Nasze Madonny. Marie z Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2022, nr 3-4, s. 113-114.
 26. Katarzyna Mazur-Kulesza, Kultura w pigułce i bez recepty. XIV Noc Muzeów w Muzeum UO, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego”  2022, nr 5-6, s. 107-108.
 27. Katarzyna Mazur-Kulesza, Музей Опольського університету Muzeum Uniwersytetu Opolskiego [w:] Культурна пропозиція 2022 s.11.
 28. Katarzyna Mazur-Kulesza, Open Museum of the University of Opole [w:] FORTHEM Alliance Universities’ Selected Good Practices in R&I Towards a European University.- María D. Pitarch-Garrido Isabel Mendoza-Poudereux (coord.), Universitat de València, 2022, s.162-163.