Paleontologiczne Skarby Ziemi Opolskiej

IMG_1417

13 maja 2016 r. w gmachu Collegium Maius przy Pl. Kopernika w Opolu pan Wojciech Putra, prezes zarządu Cementowni „ODRA” S.A. w Opolu oraz prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. promocji i zarządzania Uniwersytetu Opolskiego zawarli porozumienie dotyczące przekazania zbioru skamieniałości pochodzących z okresu turońskego (90 mln. lat temu) epoki późnej kredy, będących w posiadaniu Cementowni „Odra” S.A. w Opolu.

W ramach porozumienia Uniwersytet Opolski przejął zbiór okazów zaliczanych do paleontologicznych skarbów Ziemi Opolskiej. Okazy te zostały udostępnione dla zwiedzających na stałej wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa “Paleontologiczne skarby Ziemi Opolskiej” została wyeksponowana na stałe w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego siłami Pracowni Paleobiologii oraz niedawno powstałego na uczelni Europejskiego Centrum Paleontologii. Zawiera ona unikatowe okazy paleontologiczne znalezione w różnych stanowiskach województwa Opolskiego, w tym w kamieniołomie Odra Nowa należącym do Cementowni „ODRA”.

Wśród eksponatów wystawy znajdują się takie skamieniałości jak jedne z największych w Polsce amonitów (czyli wymarłych głowonogów, krewnych współczesnych ośmiornic), belemnity (czyli głowonogi, krewni współczesnych kałamarnic) oraz również osiągające potężne rozmiary inoceramy (grupa wymarłych małżów). Oprócz tych trzech najważniejszych stratygraficznie grup są tu również inne: małże, jeżowce morskie, gąbki oraz ramienionogi i skamieniałości śladowe. Obok fauny bezkręgowców na wystawie są również zęby wielkiego rekina z rodzaju Ptychodus, który w stanie dorosłym osiągał do 7 m długości. Cały materiał przedstawiony na wystawie był już przedmiotem badań i kilku pracach magisterskich w Pracowni Paleobiologii oraz opisany w artykułach naukowych.

„Paleontologiczne Skarby Ziemi Opolskiej” umieszczone zostały na stałej wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy do zwiedzania tej interesujących  kolekcji okazów pochodzących sprzed dziesiątków milionów lat.


FOTO: Jerzy Stemplewski