Wystawa biograficzna „Karol Cebula (1931-2019). Filantrop, samorządowiec, wydawca, mecenas sztuki, od zawsze przyjaciel Uniwersytetu Opolskiego i jego honorowy senator”.

Trzon wystawy tworzą osobiste przedmioty oraz fotografie zgromadzone przez Karola Cebulę. Zaprezentowano na niej dokumenty i rodzinne pamiątki, które prezentują jego osobę poprzez pryzmat ról, jakie pełnił w życiu zawodowym, politycznym i osobistym.

Karol Cebula

Urodzony w 1931 roku, rzemieślnik, przedsiębiorca, samorządowiec i filantrop. Swoją drogę na biznesowe szczyty Karol Cebula zaczynał od małego warsztatu rzemieślniczego w Strzelcach Opolskich. Współorganizował spółdzielnię rzemieślniczą Silesia.

Stworzył i przez lata kierował firmą Intersilesia, działającą w branży transportowej i chemicznej. Wydawca „Strzelca Opolskiego”, długoletni członek Loży Business Centre Club. Na rzecz swego regionu działał również jako radny Strzelec Opolskich i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. Na szczeblu władzy centralnej, z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, pełnił m. in. obowiązki sędziego Trybunału Stanu.

Wielki darczyńca, wspierający szpitale, domy dziecka, kluby sportowe i domy pomocy społecznej. Pogodny, empatyczny, otwarty na drugiego człowieka, z pełnym humoru dystansem do siebie i świata.

Był z nami od lat, swoją obecnością zaszczycał ważne dla społeczności uniwersyteckiej chwile. Był gorącym zwolennikiem utworzenia w Opolu kierunku lekarskiego. Wspierał, pomagał, podnosił na duchu i wierzył w powodzenie wszelkich naszych uczelnianych planów, którym z całego serca kibicował.