Rok 2023 został ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Mikołaja Kopernika i z tej okazji Muzeum UO poświęci temu wybitnemu uczonemu wiele wydarzeń, w tym dwie unikatowe wystawy. W uchwale ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika podkreślono, że był to prawdziwy człowiek renesansu – prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny, doktor prawa kanonicznego, zajmował się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.

Wszystkie te aktywności prezentuje ekspozycja pt. „Jubileusz Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin”. Jej autorem jest pan Jerzy Barycki, prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor w Kanadzie. Wystawa będzie prezentowana w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego przy pl. Mikołaja Kopernika 11.

Zapraszamy do sali Muzeum – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00; wystawa będzie otwarta do 20 czerwca.