Niespełna dwa tygodnie temu byliśmy świadkami odsłonięcia popiersia Josepha von Eichendorffa w Muzeum UO. Osobę tego znakomitego poety romantycznego przypomnimy jeszcze raz w lutym. Wszystkich chcących lepiej poznać poezję Eichendorffa zapraszamy na wykład „Metafizyczne przesłanie poezji Josepha von Eichendorffa”, który wygłosi ks. prof. dr hab. Marcin Worbs z Wydziału Teologicznego UO. Prelekcja odbędzie się 15 lutego o godz. 17.00 w Muzeum UO.

 

Ksiądz profesor Marcin Worbs jest absolwentem studiów filozoficzno-teologicznych w Nysie i Lublinie, a także filologii germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz na uniwersytetach w Bambergu, Heidelbergu i Monachium. Od 1995 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W listopadzie 2020 r. otrzymał od prezydenta RP tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem i redaktorem ponad 30 książek i wielu artykułów naukowych. Współpracuje z renomowanym periodykiem homiletycznym „Gottes Wort im Kirchenjahr”, w którym opublikował ponad 50 kazań. Od 2005 r. jest członkiem towarzystwa naukowego „Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft”.

W roku 2000 został diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli akademickich w Opolu.


Poniżej prezentujemy fotorelację z wydarzenia