W sobotę 30 września br. w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego gościła grupa absolwentów WSP studiująca w latach 1973-1977. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia studiów na kierunku Historia uczestnicy zjazdu wysłuchali okolicznościowego wykładu dr. hab. Andrzeja Szczepaniaka, prof. UO nt. „Historia życia studenckiego w latach 1973-1977 w dokumentach archiwalnych Muzeum Uniwersytetu Opolskiego”.