Dla upamiętnienia Święta Niepodległości Muzeum UO zaprasza na spotkanie z dr. hab. Mariuszem Patelskim, prof. UO pracownikiem Instytutu Historii UO. Wykład  pt. „Jotes – II Rzeczpospolita w karykaturze” odbędzie się 9 listopada br. o godz. 17.00. Po wykładzie będzie można zobaczyć wystawę z karykaturami Jerzego Szwajcera ps. Jotes. Specjalizował się w karykaturze portretowej. Tworzył podobizny wybitnych osobistości ze świata artystycznego, politycznego, wojskowego i literackiego. Wydał ponad 200 tomów albumów z karykaturą portretową. Na wystawie zostaną zaprezentowane albumy i karykatury jego autorstwa.

W czasie spotkania mini-recital piosenek z czasów II Rzeczpospolitej zaprezentuje pani Julia Warzecha, studentka III roku muzykologii.

Spotkanie poprowadzi i słowo wstępne wygłosi dr hab. Andrzej Szczepaniak, prof. UO.


Poniżej prezentujemy fotorelację ze spotkania. Zdjęcia: E. Niedźwiedź, S. Koral

Pod tym linkiem znajduje się film poświęcony wydarzeniu i wystawie.

Dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, badacz historii politycznej i wojskowej XIX i XX w.

Autor książek: „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski – żołnierz i dyplomata” (Warszawa 2002); „Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990. Zarys działalności na tle lokalnego środowiska akademickiego” (Opole 2010); „Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim. Zapomniany strajk w ZEM Namysłów”, (Opole-Namysłów 2016); „Czujni strażnicy Demokracji Ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990” (Opole 2019).