24 kwietnia br. w Muzeum UO miało miejsce kameralne spotkanie poświęcone pamięci prof. Janusza Malaka, językoznawcy, anglisty, wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W uroczystości uczestniczyli: rodzina profesora, koledzy oraz dawni współpracownicy wraz z panią dziekan dr Elżbietą Szymańską-Czaplak, prof. UO.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania.