Dyrektor Instytutu Polonika, Dorota Janiszewska-Jakubiak oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Opolu, Danuta Szewczyk-Kłos, mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie promocyjne książki autorstwa Olgi Kucharczyk „Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Katalog znaków heraldycznych”. W spotkaniu weźmie także udział prof. Mirosław Lenart z Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie odbędzie się 30 listopada br., o godz. 17:00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (pl. Kopernika 11).

Wydawane przez Instytut Polonika publikacje o padewczykach, związane z 800-leciem Uniwersytetu Padewskiego, zapoczątkował prof. Mirosław Lenart książką „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej w Padwie 1592‒1745”. Jest to fototypiczne wydanie ksiąg będących świadectwem obecności polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie. Ukazane są w nich rozbudowane kompozycje heraldyczne, nierzadko będące prawdziwymi dziełami sztuki.

W kolejnej publikacji „Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Katalog znaków heraldycznych” dr Olga Kucharczyk przybliża nam zespół heraldyczny, znajdujący się w Palazzo del Bo, opowiada o dziejach uczelni, a także prezentuje historię nacji polsko-litewskiej, do której należeli m.in. Mikołaj Kopernik czy Jan Zamoyski. Książka zawiera obszerny wstęp autorstwa prof. Mirosława Lenarta i esej prof. Franco Benucciego.

Promocji książki towarzyszy wystawa „Nie tylko Zamojski. Herby polskich padewczyków” zorganizowana przez Instytut Polonika. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 8 stycznia 2024 r.

Olga Kucharczyk – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w dziedzinie nauk plastycznych, szef Programu Strategicznego „Badania” w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktoryzowała się w 2016 r. w Instytucie Sztuki PAN („Ikonografia Jana Zamoyskiego (1542‒1605) – kanclerza i hetmana wielkiego koronnego (XVI‒XXI w.)”). Główne zainteresowania badawcze: ikonografia bohatera narodowego, władzy i urzędu. Za granicą kraju poszukuje poloników. Zgłębia dzieje Polaków w Padwie w świetle XVI–XVII-wiecznych peregrynacji edukacyjnych. Uczestniczy w inwentaryzacji nagrobków polskich sprzed drugiej wojny światowej na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Autorka wielu publikacji naukowych.