Grudzień 2020

Miło nam poinformować, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest uczestnikiem projektu „O!polskie muzea – aplikacja mobilna”.

Od 7 października 2020 r. aplikacja będzie promowana w kraju na wszystkich portalach należących do Polska Press Grupa (https://polskapress.pl/pl/o-polskapress/o-firmie). Działanie to dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W imieniu wszystkich placówek muzealnych biorących udział w przedsięwzięciu, zachęcamy do korzystania z aplikacji „O!polskie muzea”. Została ona zrealizowana jako zadanie w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie otrzymało finansowanie w wysokości 93 240 zł, zaś łączny koszt projektu to 126 tys. zł.

Partnerzy projektu to: Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich odział opolski.

W aplikacji znajduje się 1001 zdigitalizowanych obiektów wraz z ich opisami. To obiekty historyczne, etnograficzne, regionalne, muzyczne, sakralne, archeologiczne, folklorystyczne, wojskowe, techniczne. Bogactwo obiektów należących do zasobów muzeów województwa opolskiego jest wartością kulturową dla wszystkich obywateli Polski, stąd pomysł udostępnienia tych zasobów w formie aplikacji mobilnej.

W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego:

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Muzeum w Opolu. Muzeum w Łambinowicach.

• Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

• Park Nauki i Rozrywki Krasiejów

• Muzeum Powiatowe w Nysie

• Muzeum Śląska Opolskiego

• Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

• Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu

• Zamek w Niemodlinie

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

• Muzeum w Praszce

• Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

• Muzeum Regionalne w Głogówku

• Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach

• Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

• Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

• Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

• Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi

• Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

• Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

• Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej

• Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

• Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Aplikacja jest bezpłatna, może być instalowana na smartfonach, tabletach, urządzeniach mobilnych. Dostępna jest w sklepie GOOGLE PLAY oraz App Store.

Celem jej powstania było opracowanie, digitalizacja i cyfrowe udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego. Dzięki niej zasoby cyfrowe zostały użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowego Opolszczyzny.

Aplikacja posiada formę przewodnika po muzeach Opolszczyzny. Zawiera informacje kontaktowe, odnośniki do stron internetowych i mediów społecznościowych danej instytucji, mapę określającą lokalizację instytucji oraz dni i godziny jej otwarcia. Posiada także tryb kontrastu, będący ułatwieniem dla osób niedowidzących.

Zgodnie z intencją pomysłodawcy projektu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, aplikacja „O!polskie muzea” w sposób znaczący wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze i zwiększy realną liczbę zwiedzających każde z muzeów, biorących udział w przedsięwzięciu.

W ramach realizacji projektu zostały także zrealizowane dwa dodatkowe działania: lekcja edukacyjna on-line dotycząca nowych technologii w praktyce edukacji muzealnej oraz szkolenie z obsługi systemu CMS dla wszystkich uczestników projektu.

 

1
Listopad 2020
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców
zapraszają na spotkanie z dr hab. Adrianą Dawid,
historykiem, badaczką Śląska, która wygłosi wykład na temat “Wspominki-wypominki. Refleksje Górnośląskie”.
Zapraszamy także na spotkanie z cyklu “Pro memoria”,
które rozpocznie się o godz. 16.30 – prowadzenie Bogusław Laitl oraz dr Leon Korc.
TERMIN SPOTKANIA PRZESUNIĘTY!
Miło nam poinformować, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest uczestnikiem projektu „O!polskie muzea – aplikacja mobilna”.Od 7 października 2020 r. aplikacja będzie promowana w kraju na wszystkich portalach należących do Polska Press Grupa (https://polskapress.pl/pl/o-polskapress/o-firmie). Działanie to dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

W imieniu wszystkich placówek muzealnych biorących udział w przedsięwzięciu, zachęcamy do korzystania z aplikacji „O!polskie muzea”. Została ona zrealizowana jako zadanie w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie otrzymało finansowanie w wysokości 93 240 zł, zaś łączny koszt projektu to 126 tys. zł.

Partnerzy projektu to: Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich odział opolski.

W aplikacji znajduje się 1001 zdigitalizowanych obiektów wraz z ich opisami. To obiekty historyczne, etnograficzne, regionalne, muzyczne, sakralne, archeologiczne, folklorystyczne, wojskowe, techniczne. Bogactwo obiektów należących do zasobów muzeów województwa opolskiego jest wartością kulturową dla wszystkich obywateli Polski, stąd pomysł udostępnienia tych zasobów w formie aplikacji mobilnej.

W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego:

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Muzeum w Opolu. Muzeum w Łambinowicach.

• Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

• Park Nauki i Rozrywki Krasiejów

• Muzeum Powiatowe w Nysie

• Muzeum Śląska Opolskiego

• Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

• Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu

• Zamek w Niemodlinie

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

• Muzeum w Praszce

• Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

• Muzeum Regionalne w Głogówku

• Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach

• Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

• Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

• Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

• Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi

• Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

• Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

• Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej

• Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

• Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Aplikacja jest bezpłatna, może być instalowana na smartfonach, tabletach, urządzeniach mobilnych. Dostępna jest w sklepie GOOGLE PLAY oraz App Store.

Celem jej powstania było opracowanie, digitalizacja i cyfrowe udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego. Dzięki niej zasoby cyfrowe zostały użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowego Opolszczyzny.

Aplikacja posiada formę przewodnika po muzeach Opolszczyzny. Zawiera informacje kontaktowe, odnośniki do stron internetowych i mediów społecznościowych danej instytucji, mapę określającą lokalizację instytucji oraz dni i godziny jej otwarcia. Posiada także tryb kontrastu, będący ułatwieniem dla osób niedowidzących.

Zgodnie z intencją pomysłodawcy projektu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, aplikacja „O!polskie muzea” w sposób znaczący wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze i zwiększy realną liczbę zwiedzających każde z muzeów, biorących udział w przedsięwzięciu.

W ramach realizacji projektu zostały także zrealizowane dwa dodatkowe działania: lekcja edukacyjna on-line dotycząca nowych technologii w praktyce edukacji muzealnej oraz szkolenie z obsługi systemu CMS dla wszystkich uczestników projektu.

 

1
Październik 2020

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie z mgr farm. Marią Pająk, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią, która wygłosi wykład na temat „Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…”.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie środków ostrożności: tj. zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, korzystanie ze środków dezynfekujących.

***

Maria Pająk – aktywna członkini Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współzałożycielka Sekcji Etyczno-Historycznej „Źródło”, działającej przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, dzięki której pielęgnuje i upowszechnia pamięć o aptekarstwie na terenie województwa opolskiego. Od wielu lat reprezentuje Opolską Izbę Aptekarską na Sympozjach Historii Farmacji, przygotowując prelekcje związane z historią farmacji dotyczące Opolszczyzny. Maria Pająk znana jest również z obywatelskiej inicjatywy nadania skwerowi (róg ulic Ozimskiej i Reymonta) imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały oraz upamiętnienia Apteki Miejskiej w Opolu tablicą. Otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola”.

Wrzesień 2020

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Paleobiologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. “Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

W programie m.in. prezentacja książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”, pod red. Eleny Yazykovej, Opole 2019.

Referaty  okolicznościowe:

– dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, „O najmniejszych mieszkańcach morza opolskiego – mikrokosmos kredy opolskiej”.

– dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Wielkie i groźne drapieżniki prehistorycznego morza opolskiego”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 20 marca o godzinie 16 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
pl. Kopernika 11, p. 18.

 

***

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”. 

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy,  badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”. 

Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.   

 

Lipiec 2020
Czerwiec 2020

Przed nami wyjątkowe wydarzenie! 17 czerwca 2020 r. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego współorganizuje telemost – wideokonferencję muzeów, które prowadzą paleontologiczne wykopaliska w Rosji, a także posiadają i eksponują kolekcje paleontologiczne.

– Ponieważ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest bezpośrednio związane z wykopaliskami na unikatowym stanowisku triasowym w Krasiejowie i ma wśród swoich zbiorów wyjątkowe eksponaty paleontologiczne, zostało zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie – mówi prof. Elena Yazykowa z Instytutu Biologii UO.

To właśnie prof. Yazykowa będzie reprezentować muzeum uniwersyteckie podczas telemostu.

Głównym tematem wideokonferencji będą kolekcje paleontologiczne, ich wartość i znaczenie dla nauki i edukacji, ale też organizacja wykopalisk, konserwacja okazów, organizacja muzealnych ekspozycji, współpraca z organizacjami społecznymi oraz projekty wystaw międzynarodowych.

Maj 2020
Miło nam poinformować, że od poniedziałku, 25 maja br. otwieramy dla Państwa podwoje naszego muzeum.
Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę
” Wzgórze Uniwersyteckie:historia i zabytki”.
Prezentujemy na niej przepiękne prace
dzieci z PP nr 8 w Opolu.
Dziękujemy za przesympatyczną współpracę.
Szczególne podziękowania kierujemy dla Pań
mgr Iwony Sacały i mgr Angeliki Gobel.

Fot. B. Piotrowska-Piersiak

Kwiecień 2020

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu

mgr Rafałem Siereckim, mgr Adamem  Fidotem   współzałożycielami „Grupy Wyprawowej Horyzont”, którzy wygłoszą wykład na temat   „ŁADĄ NIVA PRZEZ STANY” Szalone opowieści z samochodowej wyprawy 2014

Prelekcja odbędzie się 6  kwietnia (poniedziałek) 2020 roku, godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Marzec 2019

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr. Mariuszem Patelskim, pracownikiem naukowym Instytutu Historii UO, historykiem, badaczem dziejów najnowszych.

Dr Patelski wygłosi wykład pt. „Królewska Akademia Rolnicza w Prószkowie. Wykładowcy i studenci”.

Spotkanie odbędzie się 2  marca (poniedziałek) 2020 r.,
o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Dr Mariusz Patelski, historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990; Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim; „Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990; Redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego Wspomnienia Wielkiej Wojny.

W swoim dorobku posiada liczne artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Luty 2020

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z  Dr. Tadeuszem Jurkiem Prezesem Koła Przewodników w Brzegu, Instruktorem Krajoznawstwa Regionu, który wygłosi wykład na temat:
Indochiny: Tajlandia, Kambodża, Wietnam

Spotkanie odbędzie się 3  lutego (poniedziałek) 2020 roku, o godz. 16.30
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Styczeń 2020

Wydział Przyrodniczo Techniczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na wykład multimedialny „Życie na krawędzi. Największe katastrofy ekologiczne w historii Ziemi”, który wygłosi dr hab. Elena Jagt-Yazykova, profesor UO  geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania naukowe prof. Jagt-Yazykowej to stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata, badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucja˛ i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.

Elena Jagt-Yazykova jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research  (Badania kredowe) oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta  Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2018 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

W programie także zwiedzanie stałej ekspozycji „Paleontologiczne skarby ziemi opolskiej” w nowej aranżacji graficznej.

Serdecznie zapraszamy!

Wykład prof. dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM)odbędzie się 16 stycznia 2020 r., o godz. 14 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius.

Katarzyna Kuczyńska-Koschany – profesor nauk humanistycznych, polonistka, komparatystka, eseistka, prozaiczka. Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kulturą oraz Zagładą Żydów polskich i niemieckich, synapsami poezji i plastyki. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II – 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, e-book, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), tomu prozy Zielony promień (2006), współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004).

Współpracuje z czasopismem „Polonistyka. Innowacje”, należy do Rady Programowej „Miasteczka Poznań” i Rady Naukowej „Narracji o Zagładzie”. Członkini Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Rektorze UAM.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  promocję książki  Anny Singh „Czwarta prawda”.

Anna Singh (Jezierska) jest z wykształcenia psychologiem, z zamiłowania  indologiem. Jej język ojczysty to polski, język, którym na co dzień biegle się posługuje – to hindi.

Autorka o książce:

Powieść „Czwarta prawda” w dużej mierze inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Niektórzy bohaterowie są wiernym opisem żyjących osób, które dane mi było spotkać w Indiach, inni są zaledwie barwniejszą wersją samych siebie,  pozostali zaś od początku do końca są tworem  mojej fantazji. Inspiracją do snucia fabuły stały się dla mnie historie podarowane mi przez męża i jego rodzinę oraz doświadczenia, jakie zgromadziłam podczas swego pobytu w Indiach. Choć część przedstawionych w powieści epizodów jest fikcyjna, to wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest zamierzone i całkowicie nieprzypadkowe.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11