Grudzień 2019

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego  zapraszają na promocję książek:

Antoni Maziarz, O. Klemens Dąbrowski (1875-1953). Pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej.

Mariusz Patelski, „Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim (1950-1990).

Franciszek Koenig, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945.

Moderatorem spotkania będzie ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO.

Promocja będzie połączona z immatrykulacją studentów kierunków: historia, historia i teraźniejszość 40+, muzykologia.

Zapraszamy 10 grudnia (wtorek)  2019 r., na godz. 15.15 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Ks. dr Franciszek Koenig, absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1991 r. magisterium na PAT
w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie; 2000 r. doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim; 2004 r. absolwent muzykologii na KUL w zakresie instrumentologii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii: Odnowa praktyki „lectio divina”, Opole 2003; Organy katedry gliwickiej, Gliwice 2008.  Od roku 2011 adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu. Zainteresowania naukowe: budownictwo organowe na Śląsku, muzyka kościelna, prawodawstwo muzyczno-liturgiczne. Stypendysta w Wyższej Szkole Muzyki Kościelnej i Pedagogiki Muzycznej w Regensburgu.

Dr Mariusz Patelski, historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990; Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim; “Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990; Redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego Wspomnienia Wielkiej Wojny. W swoim dorobku posiada liczne artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Dr Antoni Maziarz, absolwent Instytutu Historii UO (1997 r.), uczeń prof. Włodzimierza Kaczorowskiego. W ramach badań nad dziejami najnowszymi podejmuje m.in. tematy związane z dziejami monastycyzmu (żeńskie zgromadzenia zakonne, zakony kontemplacyjne, głównie benedyktyni). Jest autorem m.in. monografii:  Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń na Śląsku w latach 1842-1914, Warszawa 2009; edycji tekstu źródłowego, sześciu książek redagowanych i kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych. Angażuje się też w działalność organizacyjną – pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w IH UO, prodziekana WNS UO, obecnie jest koordynatorem kierunków.

 
 
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  wieczór kolęd w wykonaniu  Beaty Piotrowskiej-Piersiak – skrzypce, Marzeny Wójcik-Kaszczyszyn – keyboard.

Recital odbędzie się 2 grudnia (poniedziałek) 2019 r., o godz. 17
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Collegium Maius, pl. Kopernika 11.

 

 

Listopad 2018

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie z Ryszardem Druchem, karykaturzystą, satyrykiem, mecenasem polskiej kultury i sztuki w Stanach Zjednoczonych, który wygłosi wykład na temat „Karykatura polska historycznie i osobiście”.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 13 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Ryszard Druch (ur. w 1952 roku w Chełmnie) – Opolanin od 1961 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (historia, 1976). W latach 1977 – 1991 opolski nauczyciel i  instruktor harcerski.

W 1978 roku zadebiutował jako rysownik na łamach czasopism  „Opole” i „Motywy”. W roku 1988 został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie. Ma w dorobku ponad dwadzieścia indywidualnych wystaw karykatury, ilustracji i malarstwa w Polsce, na Węgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka i tworzy od roku 1991.

Od roku 2001 zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki w Stanach Zjednoczonych organizując „Salony Artystyczne”, które od roku 2003 odbywają się w Druch Studio Gallery w Trenton (New Jersey), a niektóre w Opolu i innych miastach polskich.

 

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Leszka Myczki

Zapraszamy na promocję książki dokumentującej śląskie archiwa rodzinne w Teksasie.
Autorka publikacji “Archiwum wiary, wspomnień, dumy i inspiracji” podążyła historycznym tropem emigrantów zarobkowych XIX wieku, którzy wyruszyli w daleką podróż za chlebem.
Dzisiaj łączy ich nostalgiczne wspomnienie przodków ze Śląska i dbałość o archiwa rodzinne.
Publikacja wydana w ramach serii Archiwum Państwowego w Opolu została sfinansowana przez Archiwa Państwowe.
Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.
Serdecznie zapraszamy!

W dniach 13 – 16 listopada 2019 r. będzie miał miejsce XXX Najazd Poetów na Zamek w Brzegu. Ważna część tego jubileuszowego wydarzenia odbędzie się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego przy Placu Kopernika; patronem honorowym jest JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk (nasza uczelnia jest  partnerem XXX Najazdu Poetów)
.
W czwartek 14 listopada  będziemy gościć uczestników III Międzynarodowego Forum Literackiego, tym razem pod hasłem „Kulturotwórcza rola uniwersytetów”. Sympozjum zorganizowano w 25. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i setną rocznicę odnowienia Uniwersytetu Wileńskiego.W programie między innymi wystąpienie byłego rektora UO prof. dra hab. Stanisława Sławomira Nicieji oraz złożenie kwiatów i recytacja wierszy na Wzgórzu Uniwersyteckim.
***
Program sympozjum III Międzynarodowego Forum Literackiego, 14 listopada 2019 r., godz. 11, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

1. Słowo wstępne w imieniu organizatorów – Eugeniusz Brudkiewicz.

2. Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego, otwierające sympozjum.

3. Wystąpienie prezesa Zarządu Krajowego SWPW Józefa Brylla.

4. Wręczenie Medali Mickiewicz-Puszkin; otrzymują je:

– prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

– Janusz Ireneusz Wójcik

– Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z klasami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu

– Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

5. Przekazanie przewodnictwa obrad Januszowi Wójcikowi, organizatorowi dotychczasowych Najazdów Poetów i prezentacja literatów krajowych i zagranicznych.

6. Wystąpienie inauguracyjne prof. Stanisława Sławomira Nicieji.

7. Dyskusja z prezentacją Uniwersytetów  Wileńskiego, Iwano-Frankiwskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Biełgorodzkiego.

8. Podsumowanie dyskusji.

9. Złożenie kwiatów i recytacja wierszy pod pomnikami na Wzgórzu Uniwersyteckim przy udziale prof. Stanisława Sławomira Nicieji.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z prof. dr. hab. Barbarą Kubis – historyczką, badaczką najnowszych dziejów Polski, która wygłosi wykład pt. „I pociąg repatriantów ruszał…”

Prelekcja odbędzie się 4  listopada (poniedziałek) 2019 r., o godz. 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

Zapraszamy także na  spotkanie z cyklu „Pro memoria”, które rozpocznie się w muzeum o godz. 16.30. Prowadzenie Bogusław Laitl oraz dr Leon Korc.

Październik 2019

Z okazji 30. rocznicy śmierci Edmunda Jana Osmańczyka, dziennikarza i działacza Związku Polaków w Niemczech, w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego miało miejsce okolicznościowe spotkanie  – projekcja filmu w reżyserii Leszka Myczki – “Człowiek z pomnika – rzecz o Edmundzie Osmańczyku” oraz zwiedzanie wystawy biograficznej. Ekspozycja w tym wypadku została uatrakcyjniona autentycznym wyposażeniem. Wnuk senatora Edmunda Jana Osmańczyka, Pan Szymon Ostrowski, przekazał na ten cel – jako darowiznę bądź depozyt – liczne obiekty z dawnego wyposażenia mieszkania senatora: zabytkowe meble, dokumenty, fotografie oraz rodzinne pamiątki. Do ekspozycji od początku włączono też wybrane eksponaty z kolekcji własnej Muzeum. Wystawa będzie dostępna w Muzeum do końca 2019 roku.

Artykuł autorstwa Leszka Myczki podsumowujący uroczyste obchody.

 

A może do Teatralnej?
∗∗∗

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu wraz z Archiwum Państwowym w Opolu
oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

serdecznie zapraszają
na spotkanie z cyklu:
Kultowe miejsca Opola,
które odbędzie się

29 października 2019 r. o godz. 17.00
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Tym razem rozmawiać będziemy
o kawiarniach, restauracjach i klubach artystycznych Opola
∗∗∗
Spotkanie poprowadzi dr Mariusz Patelski
Wstęp wolny!

Opolskie Kobiety Sukcesu, Fundacja „Można zwariować” oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na konferencję  “Depresja? Zrozumieć i leczyć. Wokół profilaktyki zdrowia psychicznego “,
która odbędzie się 26 października br. o godz. 10 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, ul. Plac Kopernika 11.

∗∗∗

Co czuje osoba, cierpiąca na depresję? Co to znaczy epizod psychotyczny? Jak żyć, pracować i funkcjonować w codziennym życiu z depresją?

Wspólna inicjatywa Opolskich Kobiet Sukcesu i Fundacji „Można zwariować” jest unikalnym przedsięwzięciem w skali kraju. Kampania społeczna o depresji i zdrowiu psychicznym, którego ważnym elementem jest konferencja organizowana w Opolu, by zwiększyć skuteczność swojego oddziaływania będzie przyciągać do projektu osoby znane, które osobiście w swoim życiu zetknęły się z problematyką depresji.

Celem konferencji jest zmiana stereotypów towarzyszących diagnozowaniu i leczeniu depresji oraz chorób psychicznych w Polsce, a przede wszystkim przełamanie schematów w ich postrzeganiu.

Konferencja będzie składała się z dwóch bloków.

Pierwszy z nich to cykl wykładów, prowadzonych przez lekarzy specjalistów, psychologów, dietetyków klinicznych.

Drugi blok to panel dyskusyjny z organizatorami oraz twarzą ogólnopolskiej kampanii społecznej fotomodelką Cleo Ćwiek,  organizowany przez fundację “Można zwariować”.

Cleo Ćwiek jest znaną fotomodelką. Odnosi sukcesy w świecie mody, mieszka w Nowym Jorku, biją się o nią prestiżowe i popularne marki. Cleo jest także osobą cierpiącą na chorobę afektywną dwubiegunową. Założyła Fundację „Można zwariować”, by w oparciu o własne doświadczenia przełamywać stereotypy towarzyszące diagnozowaniu i leczeniu chorób psychicznych w Polsce. Opowie o tym w Opolu, podczas panelu dyskusyjnego.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o rejestrację TUTAJ

Artykuł autorstwa Leszka Myczki podsumowujący konferencję 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy MUO z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu.

Temat spotkania: „Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej”.

Prelegentem będzie dr Marek Sikorski –historyk, historyk sztuki, publicysta, autor publikacji m.in. o miastach śląskich oraz legendarnych smokach.

Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa pt. “Na tropach smoka wawelskiego –
rozwiązanie historycznej zagadki”.

Zapraszamy 7 października (poniedziałek) 2019 r., na godz. 16.30 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, pl. Kopernika 11.

Czym był kamień smoczy

Kamień smoczy był do ok. połowy XVIII wieku w Europie najsłynniejszym  panaceum medycznym. Jego historia sięga XV wieku. Zachował się on do naszych czasów i jest wystawiony jako eksponat w Muzeum Przyrody w Lucernie. Specjalna komisja naukowa przeprowadziła badania nad tym przedmiotem, a wyniki okazały się interesujące. Szczegóły podczas wykładu.

***

Dr Marek Sikorski jest historykiem sztuki, autorem wielu książek popularnonaukowych, ostatnio wydał: “Smok wawelski w kręgu mitu i historii”, “Smoki i smokobójstwo” oraz “Na tropach smoka wawelskiego”, a także publikacji naukowej “Kamień smoczy – mistyfikacja medyczna”. Oprócz tego wydał kilka tomów opowiadań: “Sen dziwny i straszny”, “Upiór w lustrze”, “Diabelski młyn” oraz książkę dla młodzieży “Sherlock Holmes i osobliwe zagadki”.

Wrzesień 2019

Przed nami 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Polski splot”. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Opolskim odbędzie się w sobotę 7 września br. o godz. 12.00 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Europejskie Dni Dziedzictwa to idea mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury. To wspaniała inicjatywa, która we wrześniu łączy wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego pod jednym szyldem, w jednym celu. EDD to swoisty manifest wskazujący szerokiemu audytorium właściwe miejsce jakie zajmuje i powinno zajmować dziedzictwo, jego znaczenie i rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i przestrzeni. To także ciekawa oferta spędzania czasu wolnego, która prowokuje do refleksji, zgłębienia wiedzy, a także stawia pytania o potrzebę ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

W ramach 27. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na ekspozycję:

Edmund Jan Osmańczyk – wystawa biograficzna ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Od 1 września do 31 grudnia 2019 r. w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu dostępna będzie ekspozycja, przybliżająca życie oraz działalność Edmunda Jana Osmańczyka. Pisarza, publicysty, poety i dziennikarza. Polityka i politologa. Posła wielu kadencji Sejmu i senatora III RP. Wernisaż połączony będzie z projekcją filmu Człowiek z pomnika rzecz o Edmundzie Osmańczyku w reżyserii Leszka Myczki.

Ekspozycja w tym wypadku uatrakcyjniona będzie autentycznym wyposażeniem. Wnuk senatora Edmunda Jana Osmańczyka, Pan Szymon Ostrowski, przekazał na ten cel – jako darowiznę bądź depozyt – liczne obiekty z dawnego wyposażenia mieszkania senatora: zabytkowe meble, dokumenty, fotografie oraz rodzinne pamiątki. Do ekspozycji od początku włączono też wybrane eksponaty z kolekcji własnej Muzeum. Wystawa będzie dostępna w Muzeum do końca 2019 roku.

W dniach 7-8 i 14-15 (sobota-niedziela) września muzeum będzie czynne w godzinach 11.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy MUO z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu. Temat spotkania: „II wojna światowa – czy odrobiona lekcja historii”.

Prelegentem będzie dr hab. Marek Białokur, prof. UO – historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii UO, badacz najnowszych dziejów Polski.

Zapraszamy 2 września (poniedziałek) 2019 r., godz. 16.30 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

Lipiec 2019

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do obejrzenia wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Opolski Oddział  Stowarzyszenia Wspólnota Polska pt. „Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki  Opole 2017 i Opole 2018”. To doskonały wstęp do tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 1- 6 lipca 2019 r.

Uzdolnieni muzycznie Polacy zza granicy mają wyjątkową szansę na zaprezentowanie swoich zdolności wokalnych podczas wielkiego koncertu III Polonijnego Festiwalu Piosenki Polskiej, który odbędzie się w stolicy polskiej piosenki Opolu 5 lipca 2019 roku.

Do udziału w konkursie wokalnym mogą zgłaszać się pełnoletni wokaliści pochodzenia polskiego z całego świata. Warto zaznaczyć, że dwie poprzednie edycje tego festiwalu przyciągnęły do Opola bardzo wielu wykonawców z Europy, Kanady, Ameryki i Australii.

Organizatorzy proponują uczestnikom festiwalu udział w Polonijnych Warsztatach Wokalnych, które odbędą się na terenie województwa opolskiego w Nysie, Brzegu, Kluczborku oraz Kędzierzynie – Koźlu.

Uczestnikom warsztatów i konkursu festiwalowego organizatorzy zapewniają atrakcyjny program pobytu, a laureaci mogą liczyć na wartościowe nagrody.

Wystawę fotograficzną można oglądać na parterze w holu Collegium Maius przy Pl. Kopernika do końca lipca br.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu. Temat spotkania: „Rośliny letnie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ciekawostki Kędzierzyna”.

Prelekcję wygłoszą państwo Teresa i Henryk Hadaszowie, zasłużeni instruktorzy krajoznawstwa. honorowi instruktorzy ochrony przyrody PTTK.

Zapraszamy w poniedziałek 1 lipca 2019 r., na godz. 16.30 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11.

Czerwiec 2019

Program XVII Opolskiego Festiwalu Nauki w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, 02.06.2019 r.

 10.00-15.00 Prezentacja wystawy Wzgórze Uniwersyteckie: wczoraj i dziś

12.00 -13.00 Tajemnice pradawnego życia Opolszczyzny – oprowadzanie po wystawie znajdującej się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. ELENA YAZYKOVA, prof. UO

13.00.14.00 O czym mówią skamieniałości? – oprowadzanie po wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Odział Regionalny Śląska Opolskiego
Opolski Klub Krajoznawców

zapraszają na spotkanie

 w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu

Lokalna turystyka historyczna, zabytki gminy Byczyna

Prelegent: Pani Romualda Kwiatek
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny

Termin: 03 czerwca (poniedziałek) 2019 roku, godz. 16.30
Miejsce: Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Maj 2019

XII Noc Muzeów w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego już 18 maja 2019 r.

Program zapowiada się bardzo interesująco. Rozpoczniemy o godz. 18 spotkaniem przy studni św. Wojciecha, gdzie do godz. 21 będzie z nami Opolskie Bractwo Wojciechowe.

A potem…

19.00-20.00 – Cienie przeszłości – w kulturze, architekturze i sztuce dzisiejszego Opola – spacer po Wzgórzu Uniwersyteckim, dr hab. Andrzej Szczepaniak

20.30-21.30 – Z miłości do twórców: Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Jonasz Kofta,
Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora i inni. Muzyczne inspiracje w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Słowo wprowadzające prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego
Recital w wykonaniu artystów:
Czesława Banach – skrzypce
Beata Piotrowska-Piersiak – skrzypce
Leszek Karwacki – akordeon
Marzena Wójcik-Kaszczyszyn – keyboard

22.00-23.00 – Z miłości do przeszłości – wykład dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
18.00-23.59 – Zwiedzanie wystawy Wzgórze Uniwersyteckie: historia i zabytki.

Podczas zwiedzania przeprowadzona zostanie zabawa „Szukaj intruza” – czyli eksponatu spoza tematyki wystaw prezentowanych w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Na spostrzegawczych uczestników zabawy czekają upominki.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Odział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  wykład pt. „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola na przykładzie przekroju Wzgórza Uniwersyteckiego”.

Wykład wygłosi dr hab.  Elena Yazykowa, prof. UO – geolog, paleontolog, kierowniczka Europejskiego Centrum  Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim.

Wykład odbędzie się 6 maja (poniedziałek) 2019 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

Kwiecień 2019

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu wraz z Archiwum Państwowym w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego
i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu:

Kultowe miejsca Opola

które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Tym razem porozmawiamy o parkach i placach miejskich.
W dyskusji udział wezmą: prof. Joanna Rostropowicz,
Andrzej Hamada, Bogdan Patyniak.

Moderator spotkania: Natalia Barczyk.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa przygotowana
przez Archiwum Państwowe w Opolu.

Wstęp wolny!

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
oraz
Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Regionalny Śląska Opolskiego
Opolski Klub Krajoznawców

zapraszają na spotkanie
w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu
Ważki – zabójcy dwóch środowisk
Prelegenci: Michał Wolny i Piotr Zabłocki
Kustosze Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego
Termin: 01. kwietnia (poniedziałek) 2019 roku, godz. 16.30
MiejsceMuzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Marzec 2019

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
oraz
Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
zapraszają na Opolskie spotkania z historią.
W ramach cyklu odbędzie się  wykład
Pani  mgr Martiny Mandery
z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
Kobiety wojowniczki w średniowiecznej Skandynawii
Spotkanie odbędzie się 20 marca (środa) 2019 r. o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

 

Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku,
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach
oraz
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na
promocję książki
Manfreda Kutymy
Światło rozumu i wiedzy.
Nobliści śląscy 1901-1999
Spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 16.30
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, Plac Kopernika 11, parter, sala 18

 

 

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
oraz
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Regionalny Śląska Opolskiego
Opolski Klub Krajoznawców
zapraszają na wykład
  Czeskie fortyfikacje graniczne
w latach 1935-1939
Prelegent:   Andrzej Płachtej
krajoznawca, przewodnik PTTK
Termin: 04 marzec (poniedziałek) 2019 roku, godz. 16.30
MiejsceMuzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

 

Luty 2019

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu.

Temat spotkania: „Rośliny wiosenne Opolszczyzny i rezerwat przyrody – Ligota Dolna”. Prelegenci to Teresa i Henryk Hadaszowie, pasjonaci krajobrazów kulturowych i przyrodniczych Śląska Opolskiego.

Muzeum zaprasza 4 lutego (poniedziałek) 2019 r., na godz. 16.30, Collegium Maius, pl. Kopernika 11.

Styczeń 2019

 

Noc Biologów w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Regionalny Śląska Opolskiego
Opolski Klub Krajoznawców

zapraszają na promocję książki

Piłka ręczna w Opolu. Historia nieznana
i
Spotkanie z autorami:

Markiem Brożkiem,
Krzysztofem Steckim,
Andrzejem Bankiem,
Wiesławem Dudą,

które odbędzie się 7 stycznia 2019 r. o godz.
16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskie