W piątek 12 października br. prorektor Stephen Jolie z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji zwiedził Muzeum UO. O roli Muzeum w strukturze Uniwersytetu oraz o artefaktach zgromadzonych na Wzgórzu Uniwersyteckim opowiadał dr hab. Andrzej Szczepaniak, prof. UO.