19 czerwca w Muzeum UO odbyła się Publiczna Prezentacja Projektów Dyplomowych studentów Game Studies z seminarium dra Łukasza Sasuły. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Studia na kierunku Game Studies kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem i analizowaniem gier. Realizowane treści oraz kształtowane kompetencje dobrano pod kątem konkretnych stanowisk na rynku pracy w branży gier oraz wokół niej. Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, fabularnych (RPG), bitewnych, karcianych i innych. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne.