Już za kilka dni 10. rocznica otwarcia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Przez dekadę placówka wzbogaciła się o liczne eksponaty. Były to nie tylko przedmioty o wartości historycznej i artystycznej, ale również pamiątki otrzymywane przez rektorów, spuścizna po pracownikach naukowych: medale, dyplomy, dokumenty. Wielką wartość mają przedmioty opowiadające o historii uczelni i życiu studenckim przekazywane przez absolwentów: fotografie, przypinki, dyplomy, stare czasopisma.

Niezwykle cenny eksponat otrzymało Muzeum od mgr. Krzysztofa Woźniaka, nauczyciela akademickiego związanego z WSP i UO w latach 1957–2004. To piękna Kronika Roku studentów matematyki z lat 1978–1982. Prowadziła ją starościna roku Marzena Zaprzałka.

Jak ważny i interesujący jest to dokument, zauważy każdy, kto weźmie go do rąk i przejrzy jego strony. To źródło wiedzy o życiu studenckim tamtych lat. Pierwszy wpis jest z 12 października 1978 roku. Dowiadujemy się z niego, że w gronie 41 adeptów matematyki rocznika 1982 było tylko trzech mężczyzn, „rodzynków”. Część kroniki poświęcona jest górskim wędrówkom studentów ze swoim nauczycielem. O zażyłości łączącej żaków z panem Krzysztofem niech świadczy wpis: „Naszemu opiekunowi Krzysztofowi Woźniakowi poświęcamy tę kronikę”. Po latach w porozumieniu z Panią Marzeną adresat postanowił przekazać ją w darze Muzeum.

Bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi za ten piękny dar. W przeddzień jubileuszu Uniwersytetu Opolskiego skłania nas do refleksji nad zmianami, jakie zaszły w życiu akademickim. Aż chciałoby się zapytać: ilu dzisiejszych studentów spędza czas wspólnie na wycieczkach? Jesteśmy też wdzięczni Pani Marzenie za podzielenie się historią z tych kilku lat studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Od 4 marca br. ta kronika oraz inne kroniki WSP i UO będą dostępne do przeglądania dla zwiedzających w Muzeum UO. Zapraszamy do zapoznania się z historią Uniwersytetu zapisaną na kartach kronik.