A konkretnie: oryginalny autograf Ludwiga van Beethovena wykonany na odwrocie rysunku z 1822 r., kopia rękopisu Mszy Koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta z drugiej połowy XVIII w. oraz kopia rękopisu opery Wolnego Strzelca Carla von Webera z XIX w. W depozyt na dwa lata przekazał je Uniwersytetowi Opolskiemu pan Marek Schubert z Wrocławia.

Wszystkie trzy dokumenty są digitalizowane i będą dostępne w zbiorach cyfrowych Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i Marek Schubert

Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i Marek Schubert

– Najważniejszym z nich jest oczywiście autograf Ludwiga van Beethovena. Nie szukałem go, on sam mnie znalazł – mówi właściciel dokumentów, Marek Schubert, lekarz stomatolog z Wrocławia. – Kupiłem w internecie rysunek Schuberta, który zawsze chciałem mieć, a do niego był doczepiony autograf Beethovena. Jego autentyczność potwierdził nieżyjący już profesor Tadeusz Widła z Uniwersytetu Śląskiego, guru polskiej kryminalistyki. Na podstawie przeprowadzonych badań identyfikacyjnych, za pomocą materiału porównawczego, stwierdził, że autorem podpisu jest Beethoven. Nie ma więc co do tego żadnych wątpliwości.

Przez kilka ostatnich lat cenny eksponat przechowywany był w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Zawsze jednak chciałem, by trafił ona na Śląsk Opolski – mówi Marek Schubert, który pochodzi z Wrocławia, ale dzieciństwo spędził w Namysłowie. – Nie tylko ze względu na moje powiązania rodzinne i koleżeńskie z województwem opolskim, ale także dlatego, że w 1806 roku Beethoven gościł w Głogówku u hrabiego Oppersdorffa.

Marek Schubert opowiedział, że okazja do przekazania autografu van Beethovena oraz kopii utworów Webera i Mozarta pojawiła się po spotkaniu z byłym wieloletnim rektorem UO prof. Stanisławem S. Nicieją. – To niezwykle charyzmatyczna postać, po wymianie dwóch zdań zaproponował, by autograf ten trafił właśnie na Uniwersytet Opolski – wspominał Marek Schubert. – Ostateczna decyzja zapadła po spotkaniu z profesorem Markiem Masnykiem, obecnym rektorem Uniwersytetu Opolskiego.

 
10 lutego 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, a panem Markiem Schubertem na przechowanie w zasobach Uniwersytetu Opolskiego wszystkich trzech zabytkowych dokumentów. Umowę w imieniu UO podpisał JM Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk.
 
Marek Schubert i Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk

Marek Schubert i Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. Podpisanie umowy.

 

– Na decyzję pana Marka Schuberta wpływ miało to, że ma duży sentyment do Opolszczyzny i był kolegą z dzieciństwa nieżyjącego już przyjaciela z czasów studenckich Leszka Kuberskiego, byłego prorektora UO – powiedział prof. dr hab. Marek Masnyk podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sali Plafonowej UO 3 marca 2023 r. z okazji przekazania dokumentów. – Ogromnie się cieszę, że ów sentyment, wspomnienie osobistych relacji i pewne względy historyczne sprawiły, że przez co najmniej dwa najbliższe lata będziemy mieć w zbiorach naszej uczelni tak cenne eksponaty.
 
– Dokumenty te będą u nas przechowywane dokładnie w takich samych warunkach, jak były przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego – zapewnia dyrektor Biblioteki Głównej UO mgr Danuta Szewczyk-Kłos . – Przygotowujemy również faksymile tych dokumentów z pomocą specjalistycznego wydawnictwa z Torunia. Będą one prezentowane w gablotach Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.
 
Oryginały trafią natomiast do sejfu Biblioteki Głównej UO, w którym zachowane są, zgodnie z wymogami, m.in. odpowiednia temperatura, wilgotność, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe. – To pierwsze tak wielkiej rangi dokumenty, które trafiły do naszego sejfu – podkreśliła mgr Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Głównej UO.
 
Dopytywana, czy sejf ten był specjalnie na ten cel kupowany lub przygotowany zapewniała, że taki sejf był już w Bibliotece UO. – Nasza biblioteka ma też inne cenne dokumenty, które muszą być przechowywane właśnie w takich specjalnych warunkach – dodała. – W naszej dyspozycji jest obecnie 747 egzemplarzy starodruków, które również wymagają odpowiednich standardów przechowywania.
 
 
Poniżej część rękopisu opery “Wolny Strzelec” Carla von Webera.