W czwartek 7 grudnia br. w Muzeum UO odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy urodzin mgra farmacji Waltera Pyki. Pan Pyka wraz z przyjaciółmi odczytał kilka swoich wierszy. Była to również okazja do uhonorowania farmaceutów, którzy pięćdziesiąt lat temu uzyskali dyplom zawodowy. Całość imprezy uświetnił zespół muzyczny Reanimators, którego skład tworzą lekarze i farmaceuta. Organizatorami wydarzenia były Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Opolu oraz Opolska Okręgowa Izba Farmaceutyczna w Opolu.