Dzisiaj tj. 11 kwietnia br. nasze muzeum uniwersyteckie odwiedził prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, antropolog współczesności i profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego wizyta wiąże się z wykładem pt. Trzecia płeć kultury. Opowieść antropologiczna – wygłaszanym w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych.
Na fotografii zbiorowej widzimy profesora siedzącego z prorektor dr hab. Izabellą Pisarek, prof. UO, panią Iwoną Wierzbą z Wydawnictwa Albus, dr Marzanną Pogorzelską, pełnomocniczką do spraw równego traktowania w UO oraz dyrektor Biblioteki UO Danutą Szewczyk-Kłos.