Grudzień 2022
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do odwiedzenia wystawy
“Magia świątecznych i noworocznych kart- z kolekcji prof. dr hab. Tadeusza Gospodarka, byłego rektora WSP w Opolu”.
Ekspozycję można oglądać przed budynkiem Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, na placu Mikołaja Kopernika.
Ten cenny zbiór dokumentów życia społecznego o wartości faktograficznej, źródłowej i informacyjnej, w przyszłości będzie niezbędnym źródłem informacji w badaniach prowadzonych w naukach społecznych. Kolekcja kartek świątecznych i noworocznych gromadzona przez rektora Tadeusza Gospodarka – to druki, o znacznej wartości kolekcjonerskiej i sentymentalnej.
Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w latach 1972-1981. Jako polonista, socjolog i pedagog, specjalizujący się w socjologii kultury kolekcjonował korespondencję prowadzoną w okresie sprawowanej przez siebie funkcji. Prof. Tadeusz Gospodarek kierował opolską WSP 9 lat.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Archiwum Państwowe w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr Aleksandrą Starczewską-Wojnar – historykiem – archiwistą, regionalistą i dydaktykiem, kierownikiem Oddziału Informacji i Udostępniania Archiwum Państwowego w Opolu.

Dr Starczewska-Wojnar wygłosi wykład na temat „Pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej w latach 1816 – 1933”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, Plac Kopernika.

***

Aleksandra Starczewska-Wojnar – doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista, regionalista i dydaktyk. Prowadzi prace badawcze z historii społecznej oraz funkcjonowania gmin wiejskich rejencji opolskiej w XIX i XX wieku. Jest autorką licznych artykułów dotyczących historii regionu oraz współautorką książek: Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu (2014); „Ty bestya! Ty kamelo!”Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938): Wypisy źródłowe z akt sadów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu (2015) oraz „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu (2017). Na szczególną uwagę zasługuje wydana w 2020 roku monografia Aleksandry Starczewskiej-Wojnar Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933. Problematyka sfragistyki wiejskiej przedstawiona została przez autorkę w kontekście prawno-ustrojowym, kulturowym i społecznym wsi śląskiej XVIII – XX wieku.

Aleksandra Starczewska-Wojnar kieruje Oddziałem Udostępniania i Informacji Archiwum Państwowego w Opolu i od lat popularyzuje źródła archiwalne w badaniach historycznych. Jest współautorką strony internetowej Powstańcy Śląscy, która w 2019 roku uzyskała miano Wydarzenia Historycznego Roku w kategorii „Edukacja i multimedia” w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski.

Muzeum UO nagrodzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zostało docenione za zaangażowanie w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.
Uroczysta, jubileuszowa gala 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, podsumowująca obchody EDD w 2021 i 2022 roku, odbyła się 7 grudnia br. w Teatrze Kamienica w Warszawie. Pamiątkową statuetkę oraz podziękowania odebrała kierowniczka Muzeum Uniwersytetu Opolskiego Katarzyna Mazur-Kulesza.
 
 

Na zdjęciu – kierowniczka Muzeum UO Katarzyna Mazur-Kulesza z dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyną Zalasińską

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Klub Stylu Życia przy Centrum Senior w Opolu zapraszają na spotkanie z opowieściami o silnych kobietach, o Górce i Źródle Świętego Wojciecha.

Naszym gościem będzie Ewa Kassala – pisarka, autorka powieści historycznych, m.in. trylogii o królowych starożytnego Egiptu oraz powieści o silnych kobietach czasów Biblii. Trenerka, kreatorka akcji społecznych, specjalistka ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Podczas spotkania autorka zaprezentuje swoją najnowszą powieść pt. „Czas Bogini”, która powstawała przy współpracy z Muzeum Uniwersytetu Opolskiego i jest już dostępna w księgarniach.

To opowieść o początkach państwa polskiego, o Górce i Źródle Świętego Wojciecha. To właśnie tam Ragana, bohaterka powieści, odprawiała swoje miłosne czary.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia (w czwartek) o godz. 16 w Muzeum UO.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Rady Kobiet w Opolu.

Gabinet Aptekarza, poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, fragment wystawy w krakowskim Muzeum Farmacji UJ CM. Fot. A. Tracz.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapraszają na spotkanie z mgr farm. Marią Pająk, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, aptekarką praktykiem, wieloletnią wykładowczynią. Wygłosi ona wykład na temat „Ignacy Łukasiewicz, tylko aptekarz, wynalazca i pionier przemysłu naftowego w Galicji?”

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

***

Maria Pająk – aktywna członkini Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współzałożycielka Sekcji Etyczno-Historycznej „Źródło”, działającej przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, dzięki której pielęgnuje i upowszechnia pamięć o aptekarstwie na terenie województwa opolskiego. Od wielu lat reprezentuje Opolską Izbę Aptekarską na Sympozjach Historii Farmacji, przygotowując prelekcje związane z historią farmacji dotyczące Opolszczyzny. Maria Pająk znana jest również z obywatelskiej inicjatywy nadania skwerowi (róg ulic Ozimskiej i Reymonta) imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały oraz upamiętnienia Apteki Miejskiej w Opolu tablicą. Otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola”.

Listopad 2022

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii zapraszają na spotkanie z cyklu „Tajemnice Opolskiej Katedry”.

Gościem spotkania będzie dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, która wygłosi wykład pt. „Rzeczy minione, czyli o zagadkach archeologicznych w Opolskiej Katedrze”.

 Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, Stowarzyszenie Rodu Kłopockich oraz Stowarzyszenie Klub „Rodło” Opole zapraszają na otwarcie wystawy „Janina Kłopocka – autorka Znaku Rodła”.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 16 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11. Wykład okolicznościowy wygłosi dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. 

Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka.

Wystawa została wypożyczona z Domu Polskiego w Zakrzewie, jest własnością Stowarzyszenia Rodziny Kłopockich.

zaproszenie ZPwN Uniwersytet

 

Październik 2022

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki oraz Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa – Okręg Opole zapraszają na wernisaż wystawy „Ludzkie losy” – wystawa malarstwa i grafiki.

Spotkanie odbędzie się 26 października o godz. 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika.

Większość artystów uczestniczących w wystawie to członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Opole. Spotykają się na plenerach malarskich w Polsce i za granicą; do udziału w  wystawie zaprosili również zagranicznych przyjaciół, poznanych podczas plenerów międzynarodowych.

Tworzą w zróżnicowanych konwencjach. Motywacją do udziału w wystawie „Ludzkie losy” stała się potrzeba artystycznego komentarza na temat ludzkiej egzystencji.

Artysta notuje rzeczywistość, ale także ją komentuje. Jego wrażliwość odpowiada na kontrowersyjne zdarzenia, które go bulwersują, na które jego wyobraźnia, ideały, marzenia mają znikomy wpływ. A jednak warto podejmować dialog z tym, co się dzieje wokół nas, podejmować trudne wyzwania, bo ktoś je musi podejmować.
Kto, jak nie artysta, człowiek o ponadprzeciętnej wrażliwości na kreującą ludzkie losy rzeczywistość.  

 Anna Maria Rogowska

Uczestnicy wystawy:

Piotr Bomersbach, Zbigniew Bomersbach, Joanna Dubiel-Stonoga, Andrey Fedoseenko, Radosław Kuźmiński, Anna Łuczyńska, Natalia Nosova, Jadwiga Pechaty, Irena Podolak, Anna Maria Rogowska Urszula Serafin-Noga, Nadia Siemek, Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Małgorzata Wojdyło.

 

Cenny zbiór prof. Doroty Simonides trafił do Muzeum UO

Uroczystość przekazania spuścizny prof. Doroty Simonides do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.
W imieniu Uniwersytetu Opolskiego umowę podpisał JM Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk.
W skład wielkiego zbioru pamiątek prof. Simonides, ofiarowanego muzeum, wchodzą m. in. dokumenty osobiste, rękopisy i taśmy magnetofonowe, statuetki, medale, druki, ulotki, foldery, plakaty, zaproszenia, dyplomy, nagrody, wyróżnienia, listy gratulacyjne, życzenia, karty okolicznościowe oraz podziękowania za pełnione funkcje.
Prof. Dorota Simonides to wybitna folklorystka, od dziesięcioleci związana z Uniwersytetem Opolskim, wyróżniona tytułem doktora honoris causa naszej uczelni, pięciokrotna senator RP.

12 października 2022 r.  o godzinie 9 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego rozpocznie się 51. Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” dla uczniów szkół z województwa opolskiego. Poetyckie rozgrywki zaplanowane są w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdy z uczestników ma za zadanie przedstawienie dwóch fragmentów poezji oraz jeden prozy. W tym roku zachęcamy szczególnie do sięgnięcia po literaturę ukraińską. Recytacje mogą być przedstawione w polskich tłumaczeniach lub w językach oryginału. Wydarzenie jest dofinansowane przez Samorząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Marka Masnyka i Kuratorium Oświaty w Opolu.

Organizatorem jest Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Zapraszamy do kibicowania młodym recytatorom na widowni  w Muzeum UO.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolska Fundacja Filmowa zapraszają na spotkanie pod hasłem ” Piłka ręczna w Opolu, historia nieznana”,  w relacjach Anny Zielińskiej i Irmgardy Eckfeld-Pobis.

Wprowadzenie do tematu Krzysztof Stecki oraz Marek Brożek.

Spotkanie odbędzie się 7 października 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, pl. Kopernika.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców, Opolskie Koło Terenowe zapraszają na spotkanie z Teresą Nocoń-Hadasz, zasłużonym instruktorem krajoznawstwa, honorowym instruktorem ochrony przyrody PTTK, która wygłosi wykład „Ogród biblijny w Chorzowie”.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, pl. Kopernika 11.

Wrzesień 2022

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Fundacja Filmowa oraz Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie „Opolskie place wczoraj i dziś”.

W dyskusji udział wezmą: Andrzej Hamada – nestor opolskich architektów, rysownik, znawca dziejów Opola, Krzysztof Stecki – historyk, autor scenariuszy filmowych i Joanna Siek – pasjonatka historii oraz turystyki krajoznawczej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Opolskie Place wczoraj i dziś oczami Andrzeja Hamady”.

Spotkanie odbędzie się 5 września 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii UO zapraszają na Europejskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem  „Połączeni Dziedzictwem”.

Wydarzenie odbędzie się 10 września 2022

„Malowana przeszłość” – od godz.10 do 12; warsztaty z tworzenia tkanin w okresie wczesnego średniowiecza na podstawie odkrytych tkanin z Opolskiego Ostrówka. Warsztaty będą polegać na malowaniu wzorów pochodzących z Opolskiego Ostrówka farbami do tkanin, na torbach wykonanych z naturalnych materiałów.

 „Sploty dziedzictwa” – od godz.12 do 15; warsztaty farbowania i tkania materiałów współczesnych będących rekonstrukcją technik tkania i farbowania na Opolskim Ostrówku w okresie wczesnego średniowiecza.

Na warsztaty obowiązują zapisy muzeumuo@uni.opole.pl

Spotkanie odbędzie się przy studni św. Wojciecha, na Wzgórzu Uniwersyteckim. 

Serdecznie zapraszamy!

Lipiec 2022

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z  Joanną Siek, historykiem, członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego, pasjonatką historii, szczególnie okresu średniowiecza oraz turystyki krajoznawczej, autorką książki “Zamek górny w Opolu”.

Joanna Siek wygłosi wykład pt. „Jak Opolczyk swoją siedzibę fundował, czyli o zamku, którego nie było”.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Plac Kopernika 11, parter, sala 18.

Czerwiec 2022

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z Rafałem Siereckim z Grupy Wyprawowej „HORYZONT”,  który wygłosi wykład pt. „Ładą NIVA przez stany” – szalone opowieści z samochodowej wyprawy przez Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan”.

Spotkanie odbędzie się 6  czerwca 2022 roku, o godz. 16.30  w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

XIX Opolski Festiwal Nauki po raz kolejny wkracza w mury Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.  W ciągu najbliższych kilku tygodni odbędą się tam cztery ciekawe wykłady.

Program wykładów:

31 maja 2022 r., godz. 16.30 – „ Kiedy opole było morzem”; dr hab. Elena Yazykova, prof. UO i mgr Dawid Mazurek; Instytut Biologii UO, Europejskie Centrum Paleontologii

7 czerwca 2022r., godz. 16.30 – „Życie jest… chemią – o chemicznej naturze życia jako zjawiska przyrodniczego”; prof. dr hab. Jacek Lipok, Instytut Chemii UO

14 czerwca 2022 r., godz. 16.30 – „Mity w kulturze Francji”; prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska, Instytut Nauk o Literaturze UO

21 czerwca 2022 r., godz. 16.30 – „Ostatnia prosta? Górny Śląsk wiosną 1922 roku”; dr Bernard Linek, Instytut Śląski.

Zapraszamy do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, Plac Kopernika 11.

Noc Kultury w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolska Fundacja Filmowa zapraszają na spotkanie w ramach cyklu “Religie i wyznania Śląska Opolskiego”.

W programie:

  • Projekcja filmu pt. „Luteranie”.
  • Prezentacja części niezwykłych zbiorów bibliotecznych liczących kilkaset lat, pochodzących z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (Luterańskiej) w Pokoju i Lubieni.
  • Spotkanie z Katarzyną Kowalską pierwszym i jedynym żeńskim księdzem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Opolszczyźnie, jedną z dziewięciu w Polsce kobiet kapłanów.

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Film zrealizowała Opolska Fundacja Filmowa przy współpracy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ekspertów.

 

Maj 2022
 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr. inż. Antonim Łuszczewskim, który wygłosi wykład „Meksyk prekolumbijski i obecny”.

Antoni Łuszczewski jest specjalistą z zakresu budowy maszyn przepływowych, związanym z Politechniką Śląską w Gliwicach. Od 1981 r. jest pracownikiem naukowo-badawczym na Uniwersytecie Autonomicznym w mieście San Luis Potosí oraz w Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM CEM) w mieście Meksyku. Napisał cztery książki i kilkadziesiąt artykułów. Jest znawcą Meksyku.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

 

 

Coś o historii aptek, pigułki poetyckie, dawne receptury aptekarskie, wystawy, konkursy i upominki – ciekawie zapowiada się nadchodząca Noc Muzeów w MUO. To już 14 maja br. w godzinach 18 – 24.   

Oto szczegóły:

19.00 – 20.00 – Historia apteki miejskiej w pigułce – wykład mgr farm. Maria Pająk, mgr farm. Małgorzata Tomańska – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

20.00 – 21.00 – Receptura dobrego słowa – pigułki poetyckie Waltera Pyki – mgr farm. Walter Pyka – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

21.00 – 22.00 – Szwarc, mydło i powidło, czyli dawne receptury aptekarskie – pokaz mgr Walter Pyka, mgr farm. Andrzej Prygiel, mgr farm. Maria Pająk, mgr farm. Małgorzata Tomańska – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

22.00 – 23.00 – Spacer szlakiem opolskich aptek – wykład  mgr farm. Maria Pająk, mgr farm. Małgorzata Tomańska, mgr farm. Katarzyna Kaniut – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

18:00 – 23:59 Zwiedzanie wystawy „Dawne opolskie kramy, apteki i drogerie”.

Podczas zwiedzania prowadzona będzie zabawa „Szukaj intruza”, polegająca na znalezieniu szukaniu eksponatu spoza tematyki prezentowanych w MUO wystaw. Na spostrzegawczych uczestników zabawy czekają upominki.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na wystawę „Dawne opolskie kramy, apteki i drogerie”. Trzon wystawy stanowi zbiór naczyń aptecznych z XIX i początku XX wieku, który został przekazany do zbiorów muzealnych.

Obok, z reguły opisanych, buteleczek szklanych różnego kształtu i wielkości przekazano porcelanowe pojemniki, w tym m.in. wazoniki apteczne, zlewki, kieliszki do płukania oka oraz łyżeczki do maści ocznych. Wystawę dopełnia kilkanaście naczyń szklanych i porcelanowych z dawnego wyposażenia apteki z początku XX w. Bogato prezentuje się kolekcja sztandów aptecznych – pojemników z doszlifowanym korkiem do przechowywania substancji leczniczych. Wśród przekazanych zbiorów są także kolby laboratoryjne, butelki apteczne, parownice oraz moździerze.

W kolekcji zabytkowych naczyń aptekarskich są także niewielkie ampułki i słoiczki szklane oraz ceramiczne. Prezentowane zabytkowe obiekty pochodzą z prywatnych zbiorów mgr farm. Katarzyny Kaniut, mgr farm. Marii Pająk oraz mgr farm. Małgorzaty Tomańskiej.

Wystawę można zwiedzać do 30 września 2022 roku.

 

Zapraszamy na spotkania w cyklu Nauka w Muzeum

Serię rozpoczyna 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗷𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. o godz. 𝟭𝟲:𝟯𝟬 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego pl. Kopernika 11.

Spotkanie z 𝗱𝗿 𝗵𝗮𝗯. 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮̨ 𝗬𝗮𝘇𝘆𝗸𝗼𝘃𝗮̨. 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗨𝗢 oraz 𝗺𝗴𝗿 𝗗𝗮𝘄𝗶𝗱𝗲𝗺 𝗠𝗮𝘇𝘂𝗿𝗸𝗶𝗲𝗺 którzy opowiedzą o tym 𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆 𝗢𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗯𝘆ł𝗼 𝗺𝗼𝗿𝘇𝗲𝗺.

Wykład prezentuje geologiczną historię miasta, głównie okres kredowy, czyli 90 mln lat temu.

Zespół badań paleobiologicznych Instytutu Biologii, Europejskie Centrum Paleontologii UO, Dr hab. Elena Yazykova prof. UO oraz mgr Dawid Mazurek zapraszają do podróży w odległą przeszłość Opola. Będzie to podróż dziesiątki milionów lat wstecz, w czasy kiedy na lądach królowały dinozaury, a w miejscu miasta Opole było wielkie ciepłe morze. Czekają tu dziwaczne małże inoceramy oraz głowonogi, takie jak łodziki i amonity oraz polujące na nie plezjozaury i mozazaury, i jeszcze wiele innych wymarłych zwierząt.

Kwiecień 2022

Wraz z opolskim sklepem Graszki.pl zapraszamy na spotkanie z nowoczesnymi grami planszowymi. Będziecie mogli przekonać się, jak bardzo jest to popularna pasja i jak wiele gier co roku ukazuje się w Polsce.

Na miejscu będą czekały na Was nowości, ale też bestsellery, które podbiły serca graczy na całym świecie. Będziecie mogli zasiąść przy naszych wygodnych stołach i spróbować na czym polega fenomen nowoczesnych gier planszowych. Możecie też przyjść ze swoimi grami, na pewno znajdą się współgracze. W razie pytań do Waszej dyspozycji będzie delegacja Graszek. Zapraszamy wszystkich – całe rodziny (będziemy mieć gry od 6 r.ż.) i dorosłych.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Zapraszamy serdecznie!

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Opolu zapraszają na spotkanie z mgr Anną Stachlińską i mgr Renatą Mond-Paszek.

Anna Stachlińska jest konsultantką wojewódzką w dziedzinie farmacji aptecznej, członkinią Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Opolskiego, na co dzień zajmującą się cytostatykami w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Jest także członkinią Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych, posiadającą Certyfikat MASTER CLASS in Oncology Pharmacy of the European Society of Oncology Pharmacy. Podczas spotkania wygłosi wykład „Immunoterapia nowotworów”.

Drugi gość to mgr Renata Mond-Paszek, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Opolu, asystentka w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Opolskiego. Jest sekretarzem opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członkinią Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Rzeczniczką Praw Diagnosty. Wygłosi wykład „Onkologia personalizowana a badania laboratoryjne”.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 16  w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

 

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr. inż. Grzegorzem Jezierskim – fizykiem jądrowym, pomysłodawcą, twórcą i kustoszem Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, autorem m. in. książki „Energia jądrowa wczoraj i dziś”.

Dr Jezierski wygłosi wykład „O promieniowaniu rentgenowskim inaczej”. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11, parter, sala 18.

***

Grzegorz Jezierski aktualnie kieruje Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, którego był pomysłodawcą i organizatorem. Muzeum to stanowi prawdopodobnie największą tego typu kolekcję lamp na świecie (ponad 1400 eksponatów z całego świata) i działa już ponad 10 lat.

Dr Jezierski ukończył Techniczną Fizykę Jądrową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 1972. W przeszłości zajmował się zawodowo wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w przemyśle oraz techniką jądrową. Jest autorem dwóch książek z tych dziedzin, tj. „Radiografia przemysłowa” oraz „Energia jądrowa wczoraj i dziś”.

Marzec 2022

Dzień Kobiet w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne spotkanie pielęgnacyjno-makijażowe, które odbędzie się 5 marca 2022 r. o godz.15.00. Sponsorem jest Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Książenice.
Zapraszamy serdecznie!
Wstęp wolny

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr Joanną Filipczyk, która wygłosi wykład „Nie tylko Pegaz. O opolskim rzeźbiarzu Marianie Nowaku”.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11, parter, sala 18.

***

Dr Joanna Filipczyk to historyczka sztuki, specjalistka problematyki powojennego opolskiego środowiska artystycznego, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (UWr).

W latach 1994-2020 była zatrudniona w Dziale Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego (ostatnio jako kustosz dyplomowany, kierowniczka działu). Od 2020 r. dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Autorka wielu wystaw poświęconych opolskiemu środowisku plastycznemu oraz stałych ekspozycji Muzeum Śląska Opolskiego z zakresu sztuki (m.in. „Galeria malarstwa polskiego XIX/XX w.”, „Jan Cybis – malarstwo”, „Projektanci na Śląsku Opolskim/ze Śląska Opolskiego). Organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych dotyczących sztuki na Śląsku (m.in. „Sztuka na Śląsku po 1945 roku”, Opole 2015, „Sztuka dawnego Opola”, Opole 2017), redaktorka wydawnictw z zakresu sztuki. W swoich badaniach szczególnie skupia się nad problematyką powojennego opolskiego środowiska artystycznego. W 2015 roku wydała książkę poświęconą temu tematowi „Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne 1945-1983”. Jest autorką koncepcji i scenariusza filmu dokumentalnego o Marianie Nowaku „Nie tylko Pegaz…”, jaki GSW zrealizowała pod koniec 2021 roku.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii zapraszają na otwarcie wystawy „Przeszłość Byczyny monetami pisana”.

W programie wystąpienie: dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego pt. „Historia Byczyny monetami pisana” oraz dr Barbary Butent-Stefaniak z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, która opowie o “Monetach z cmentarzyska w Byczynie, pow. Kluczbork”

Spotkanie odbędzie się 24 marca (czwartek) 2022 r. o godz.17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11, pok.18.

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – archeolog, biolog sądowy, od 22 lat wykładowca akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obrzędach związanych z pochówkiem w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza. Prowadzi badania archeologiczne na terenie Polski, na Sycylii i Ukrainie. Jest autorką publikacji związanych z okresem wczesnego średniowiecza.

Dr Barbara Butent-Stefaniak – archeolog i numizmatyk, starszy kustosz Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Specjalizacja: monety wczesnośredniowieczne, skarby wczesnośredniowieczne, monety i medale obce.

Monety zostały odkryte podczas badań archeologicznych, przeprowadzonych na terenie cmentarzyska w Byczynie w latach 2009 – 2014 przez dr Magdalenę Przysiężną—Pizarską. Wszystkie zostały poddane konserwacji w Pracowni Konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 Monety z Byczyny stanowią kolekcję zróżnicowaną zarówno pod względem chronologicznym (od XIV do  XIX w.), jak i geograficznym, czyli zostały wybite w różnych krajach. Prawie wszystkie egzemplarze reprezentują nominały najniższe z będących w obiegu w poszczególnych okresach, a więc są to wyłącznie monety drobne i zdawkowe, takie jak denary, halerze, fenigi czy szelągi.

Ekspozycję  można oglądać w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego do 30 kwietnia 2022 roku.

Luty 2022
 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii

zapraszają na wystawę

„Przeszłość Byczyny monetami pisana”

Monety z Byczyny stanowią zespół zróżnicowany zarówno pod względem chronologicznym (od XIV –XIX w.), jak i geograficznym, czyli zostały wybite w różnych krajach. Prawie wszystkie egzemplarze reprezentują nominały najniższe z będących w obiegu w poszczególnych okresach, a więc są to wyłącznie monety drobne i zdawkowe, takie jak denary, halerze, fenigi czy szelągi.

Monety zostały odkryte podczas badań archeologicznych, przeprowadzonych na terenie cmentarzyska w Byczynie w latach 2009 – 2014 przez dr Magdalenę Przysiężną—Pizarską z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Wszystkie zostały poddane konserwacji w Pracowni Konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Ekspozycję  można zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego do 30 kwietnia 2022 roku.

 
 

 

Styczeń 2022

Biogram Katarzyny Mazur-Kuleszy w Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej

Nakładem BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD ukazało się grudniu 2021 r. kolejne  wydanie leksykonu „Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej”.  Znajdują się tam sylwetki osób wyróżniających się na różnych płaszczyznach: m.in. sportu, polityki, kultury, samorządu. Uniwersytet Opolski jest obecny w tegorocznej encyklopedii poprzez biografię Katarzyny Mazur-Kuleszy, kierowniczki Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Na prawie 1600 stron znalazło się ponad 2000 nazwisk. W siódmy  tomie znajdziemy m.in. informacje o Krystynie Mazurównie, Mateuszu Morawieckim, Marku Piekarczyku, Andrzeju Sewerynie, Krzysztofie Simonie, Oldze Tokarczuk czy Lechu Wałęsie.

W przedmowie do encyklopedii czytamy: „Celem Oxford Encyklopedii jest pokazanie społeczeństwu – szczególnie młodzieży, że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane. Tym samym leksykon służy zarówno kształtowaniu młodego pokolenia, jak również wspiera i promuje osiągnięcia naszego społeczeństwa. Britishpedia spogląda wstecz na ponad 160–letnią tradycję, w której zebrano biografie znanych i odnoszących sukcesy osobistości. Celem naszego wydawnictwa jest stworzenie renomowanego leksykonu o ludziach sukcesu oraz nowoczesnego serwisu społecznościowego, który będzie odpowiadał dzisiejszemu duchowi czasu.”

– Jest mi niezmiernie miło, że dzięki rekomendacji i decyzji Komitetu Redakcyjnego British Publishing House znalazłam się w zacnym gronie ekspertów w różnych dziedzinach, wybitnych osobistości, przedstawionych w „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” – mówi Katarzyna Mazur-Kulesza. –  To duże wyróżnienie i piękne podsumowanie mojej wieloletniej pracy, którą wykonuję w muzeum na rzecz społeczeństwa. Cieszy mnie żywy i często emocjonalny odbiór gości przygotowywanych przez nas wydarzeń, świadczący o zainteresowaniu działalnością kierowanego przeze mnie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Encyklopedia jest dostępna w bibliotekach najważniejszych polskich uniwersytetów, ambasadach zagranicznych w Polsce i ambasadach polskich za granicą.

Serdecznie gratulujemy!

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Słodczykiem, geografem i ekonomistą, specjalizującym się w geografii ekonomicznej i planowaniu przestrzennym oraz historii urbanistyki, który wygłosi wykład pt. „Madagaskar unikalna wyspa baobabów i lemurów”.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2022 r., o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Prof. dr hab. Słodczyk, geograf i ekonomista, wybitny specjalista w dziedzinie planowania oraz przeobrażeń struktury przestrzennej i zrównoważonego rozwoju miast i regionów.  Jest autorem i współautorem pięciu prac zwartych i około 120 artykułów naukowych, oraz  redaktorem naukowym ponad 20 prac zbiorowych. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN w Katowicach. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji „Miasto w okresie przemian”, a następnie Miasta XXI wieku, których pokłosiem było opublikowanie w latach 2000- 2008 pod redakcją naukową prof. Janusza Słodczyka 14 tomów zbiorowych. W 2010 roku powołano z inicjatywy profesora i pod jego redakcją czasopismo Studia Miejskie, które stało się ważnym forum dyskusji naukowej dotyczącej miast. Wśród  periodyków naukowych zostały zamieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego. Był współtwórcą i pierwszym redaktorem anglojęzycznego czasopisma “Economic and Environmental Studies”, które również weszło na listę czasopism punktowanych.

Od 1978 roku prof. Janusz Słodczyk związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu, a od 1994 r. z Uniwersytetem Opolskim (do dziś) przeszedł tu wszystkie szczeble kariery naukowej. Był inicjatorem utworzenia na Wydziale Ekonomicznym UO  kierunku gospodarka przestrzenna. Pełnił funkcje: wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych WSP;  kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. nauki i współpracy z zagranicą; dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego; prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. nauki i finansów.

 

Ukazał się „Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego”

Z dumą informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazał się „Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” pod red. Katarzyny Mazur-Kuleszy, kierowniczki muzeum. Publikacja jest dostępna także w języku angielskim  – „The Catalogue of the Opole University Museum”.

We wstępie do publikacji czytamy:

„Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” to publikacja prezentująca najcenniejsze zabytki świadczące o historii, ale też współczesności Uniwersytetu Opolskiego – największej wyższej uczelni na Opolszczyźnie, realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i pełniącej ważną rolę kulturotwórczą.

Celem katalogu jest przedstawienie najcenniejszych obiektów z kolekcji uczelnianej, eksponatów  o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. Upływający czas zaciera wspomnienia, godzi się zatem utrwalić znaczącą rolę, jaką gromadzone i udostępniane w muzeum dokumenty i przedmioty odgrywają w przestrzeni łączącej świat akademicki, muzealny i społeczeństwo lokalne. Niniejsza publikacja ma za zadanie uprzystępnić muzealnej publiczności tę część zbiorów, która odnosi się do historii i dorobku społeczności akademickiej.

Ideę utworzenia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, ośrodka przechowywania, dokumentowania i eksponowania pamiątek, zabytków przeszłości i dzieł sztuki, podjął
w 2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Funkcjonujące od 10 marca 2014 roku Muzeum Uniwersytetu Opolskiego starało się od początku swojej działalności łączyć wątki współczesne z tradycją w celu popularyzacji historii, nauki, kultury i sztuki poprzez organizowanie wystaw, spotkań i wykładów.

Obiekt historyczny, w którym znajduje się muzeum, w przeszłości zespół klasztorny dominikanów oraz Szpital św. Wojciecha (Sanct Adalbert Hospital), został potraktowany jako element kolekcji, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego regionu ze względu na wartość historyczną.

W zasobach muzealnych znajduje się około 1000 obiektów, bardzo zróżnicowanych pod względem rodzaju i wartości. Są to dzieła sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby oraz numizmaty, medale, kartografia, fotografie, zabytkowe pocztówki, plakaty, filmy, a także archiwalia – kroniki, dokumenty i eksponaty – z gabinetu senatora Edmunda Jana Osmańczyka  oraz inne materiały łączące się z historią uczelni, pracownikami i absolwentami. „ Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” jest pierwszym kompleksowym opracowaniem zgromadzonej kolekcji.

Większa część zbiorów pochodzi z darów i nabytków przekazywanych naszej placówce przez Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, które dzięki wieloletniej działalności integrowało miłośników i pasjonatów zabytków Śląska, wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji. Przekazany zbiór jest bezcenny dla kultury oraz historii miejsca i otoczenia, w którym zlokalizowano Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zbiory muzealne powiększają się również dzięki obiektom i archiwaliom przekazywanym przez wieloletnich pracowników uczelni oraz absolwentów, którzy powracają w mury Alma Mater Opoliensis. Jest to znacząca forma współpracy i budowania długoletnich relacji z absolwentami, która wpływa na wizerunek uczelni.

Tworzenie kolekcji muzealnej jest zadaniem mozolnym i niejednokrotnie dopiero po wielu latach budowania zbioru może być on eksponowany na wystawach. W warunkach muzealnych zbiory można poznać szczegółowo, natomiast noty katalogowe przedstawiają bardzo często – oprócz walorów artystycznych obiektów muzealnych – ich rozliczne konteksty historyczne, biograficzne i kulturowe związane z regionem.

Wpisując się w tradycję tego typu publikacji, zamieszczono w niej nie tylko ujęcia fotograficzne obiektów z notami, ale także szczegółowe opisy prezentowanych zbiorów. Materiał uporządkowano tematycznie, co daje możliwość dokonania podsumowania dotychczasowej kolekcji pod kątem ujęcia historycznego oraz problemowego gromadzonych muzealiów, kolekcjonerstwa czy wreszcie losów poszczególnych eksponatów. A wraz z upływem czasu pozwoli pozyskać cenne informacje oraz przyczynić się również do badań dotyczących weryfikacji atrybucji zgromadzonych obiektów.

Kolekcja Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest zbiorem otwartym, wciąż uzupełnianym. Każdy eksponat natomiast jest cenną wartością, opowieścią snutą przez muzeum jako instytucję długiego trwania.

Katarzyna Mazur-Kulesza