Muzeum UO będzie miejscem interesującego wykładu. Zapraszamy w najbliższą środę, 12 czerwca o godz. 13.00 na wykład pt. Ikonizacja i czarny PR : Joanna d’Arc i Gilles de Rais w świetle badań psychohistorycznych, który wygłosi dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska prof. UO.

Dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska, prof. UO jest absolwentką magisterskich studiów filologii romańskiej o profilu francuskim na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Opolskim, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Modrzejewskiej przygotowała i obroniła (2010) rozprawę doktorską w języku francuskim poświęconą obrazowi kobiety w twórczości Emila Zoli. Od 2006 r. prowadzi w macierzystej Katedrze Kultury i Języka Francuskiego trzy rodzaje zajęć: językowe – praktyczna nauka języka francuskiego; literaturoznawcze i cywilizacyjne – historia i kultura Francji, metodologia badań literackich; translatoryczne – teoria i praktyka przekładu tekstów użytkowych oraz różnego typu tekstów kultury. Pasje badawcze dotyczą głównie literatury francuskiej II poł. XIX w. (w szczególności twórczości powieściopisarskiej i publicystycznej Emila Zoli), relacji pomiędzy literaturą a szeroko pojętą cywilizacją tego okresu, a także przekładów dzieł powstałych w tym okresie na język polski.

   

Gilles de Rais.

Namalował: Éloi Firmin Féron. Ilustracja z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gilles_de_Rais

Joanna d’Arc

Miniatura we francuskim Archiwum Narodowym. Ilustracja z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_d’Arc

Fotorelacja z wydarzenia: