Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na spotkanie z cyklu Śladami pamięci Prof. dr. hab. Leszka Kuberskiego (1956-2006) biografa, sorabisty, badacza historii Galicji i gospodarki, a także Prorektora naszego Uniwersytetu i Dyrektora Instytutu Historii; człowieka cenionego nie tylko z racji swych dokonań naukowych i organizacyjnych, ale także poprzez pryzmat sylwetki duchowej niezapomnianego Kolegi, Przełożonego, Nauczyciela. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Program:
– Przywitanie gości. Otwarcie wystawy

Profesor Leszek Kuberski (1956-2006) – fakty z biografii przedstawi prof. UO dr hab. Janusz Dorobisz

– Prof. Leszek Kuberski we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników