Rys dziejów UO

10818222173_f635338264_o

Powstanie Uniwersytetu Opolskiego w 1994 r. było wynikiem pracy i osiągnięć intelektualnych wielu pokoleń mieszkańców Śląska Opolskiego, pragnących mieć na swej rodzinnej ziemi najwyższej rangi instytucję życia naukowego i oświatowego, jaką w cywilizacji europejskiej jest uniwersytet.

Uniwersytet Opolski odwołuje się do tradycji stworzenia uniwersytetu piastowskiego w Brzegu w XVI w. przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII w. przez księcia Karola Habsburga. Sięga też do tradycji istniejącej w XIX w. Akademii Rolniczej  w podopolskim Prószkowie (1847–1881).

Rozwiń