Dla studentów i pracowników


Najbliższe wydarzenia

w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Wykład „Życie codzienne w czasach zarazy..."

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców
oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na spotkanie z mgr farm. Marią Pająk,
wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią,
która wygłosi wykład na temat
„Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…”.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie środków ostrożności: tj. zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, korzystanie ze środków dezynfekujących.

***

Maria Pająk – aktywna członkini Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współzałożycielka Sekcji Etyczno-Historycznej „Źródło”, działającej przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, dzięki której pielęgnuje i upowszechnia pamięć o aptekarstwie na terenie województwa opolskiego. Od wielu lat reprezentuje Opolską Izbę Aptekarską na Sympozjach Historii Farmacji, przygotowując prelekcje związane z historią farmacji dotyczące Opolszczyzny. Maria Pająk znana jest również z obywatelskiej inicjatywy nadania skwerowi (róg ulic Ozimskiej i Reymonta) imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały oraz upamiętnienia Apteki Miejskiej w Opolu tablicą. Otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola”.

"O!polskie muzea - aplikacja mobilna"

 
Miło nam poinformować, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest uczestnikiem projektu “O!polskie muzea – aplikacja mobilna”, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2019 – 2020. Aplikacja będzie bezpłatna dla użytkowników, a jej celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych technologii.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w ważnym projekcie

 
 

Z przyjemnością informujemy, że projekt z udziałem Muzeum Uniwersytetu Opolskiego został objęty dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. 

Projekt Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych z udziałem MUO znalazł się na czele listy dotowanych przedsięwzięć, otrzymał największą liczbę punktów i został dofinansowany kwotą 141,5 tys. złotych.

Projekt „Treasures of the Polish university heritage” zakłada opracowanie i wydanie drukiem, w języku angielskim, katalogu najcenniejszych obiektów ze 102 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych.

– Wszystkim członkom Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dziękujemy za wkład w projekt i pomoc, uzyskanie dotacji to zasługa wszystkich członków SMU działających na rzecz dziedzictwa akademickiego w Polsce – podkreśla Marta Szaszkiewicz, sekretarz SMU.

Wydarzenia z ostatnich miesięcy

w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Październik 2020 r.

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie z mgr farm. Marią Pająk, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią, która wygłosi wykład na temat „Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…”.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie środków ostrożności: tj. zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, korzystanie ze środków dezynfekujących.
Serdecznie zapraszamy!

***

Maria Pająk – aktywna członkini Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współzałożycielka Sekcji Etyczno-Historycznej „Źródło”, działającej przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, dzięki której pielęgnuje i upowszechnia pamięć o aptekarstwie na terenie województwa opolskiego. Od wielu lat reprezentuje Opolską Izbę Aptekarską na Sympozjach Historii Farmacji, przygotowując prelekcje związane z historią farmacji dotyczące Opolszczyzny. Maria Pająk znana jest również z obywatelskiej inicjatywy nadania skwerowi (róg ulic Ozimskiej i Reymonta) imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały oraz upamiętnienia Apteki Miejskiej w Opolu tablicą. Otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola”.

 

 

Wrzesień 2020

Seminarium  „Kiedy Opole było morzem”

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Paleobiologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. “Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

W programie m.in. prezentacja książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”, pod red. Eleny Yazykovej, Opole 2019.

Referaty  okolicznościowe:

– dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, „O najmniejszych mieszkańcach morza opolskiego – mikrokosmos kredy opolskiej”.

– dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Wielkie i groźne drapieżniki prehistorycznego morza opolskiego”.

Spotkanie odbędzie się 12 września (sobota) o godz. 12.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Serdecznie zapraszamy!

***

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy,  badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

 

 

Czerwiec 2020 r.

17 czerwca 2020 r. w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego odbył się telemost – wideokonferencja muzeów, które prowadzą paleontologiczne wykopaliska w Rosji, a także posiadają i eksponują kolekcje paleontologiczne. MUO było współorganizatorem tego wydarzenia, a uczestniczyła w nim dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO, z Instytutu Biologii, wykładowczyni na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO, współtwórczyni Europejskiego Centrum paleontologii UO.    

– Ponieważ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest bezpośrednio związane z wykopaliskami na unikatowym stanowisku triasowym w Krasiejowie i ma wśród swoich zbiorów wyjątkowe eksponaty paleontologiczne, zostało zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie – mówi prof. Yazykowa.

Głównym tematem wideokonferencji była wymiana informacji na temat kolekcji paleontologicznych, ich wartości i znaczenia dla nauki i edukacji, ale też na temat organizacji wykopalisk, konserwacji okazów, organizacji muzealnych ekspozycji, współpracy z organizacjami społecznymi czy projektów wystaw międzynarodowych.

MUO wśród rosyjskich tuzów

– Okazało się, że zorganizowanie tego telemostu było strzałem w dziesiątkę, to było niesamowite wręcz wydarzenie – mówiła prof. Yazykova po trzygodzinnej dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele trzynastu instytucji rozsianych po całej Rosji – od Syberii poprzez Sankt Petersburg po Ural – oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, które było jedyną polską placówką zaproszoną do uczestnictwa w telemoście. Zorganizowało go rosyjskie Ministerstwo Kultury.

– Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób realizujemy swoje zadania w obszarze nauki, edukacji i popularyzacji paleontologii, ale też w zakresie ochrony przyrody nieożywionej – relacjonuje prof. Yazykova. – W ciągu dwóch godzin odbyłam wędrówkę nie tylko w sensie geograficznym, ale i w czasie: od permskich parejazaurów, które żyły ponad 300 milionów lat temu, poprzez nasze triasowe wykopaliska w Krasiejowie, kredowe dinozaury, ichtiozaury, plezjozaury, do mamutów w plejstocenie. „Przewędrowałam” więc praktycznie całą historię Ziemi i ogromne terytorium Rosji, na którym rozrzucone są placówki zajmujące się paleontologią.

Jak to się stało, że opolska naukowiec i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zostało zaproszone do udziału w telemoście?

– Z pewnością główną rolę odegrał tu fakt, że nasze stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie jest znane na całym świecie. W środowisku naukowym nazwa Krasiejów stanowi już markę samą w sobie. Wystarczy w środowisku paleontologów powiedzieć: Krasiejów i już wszyscy wiedzą, że chodzi o fantastyczne wykopaliska triasowe. Znane są też kości eksponowane na wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, a wykopane w Gogolinie. Jesteśmy po prostu czymś w rodzaju zagłębia wykopalisk paleontologicznych. Opowiadałam o tym wszystkim na niedawnej konferencji paleontologicznej w Rosji, stąd zaproszenie mnie i naszego muzeum do udziału w telemoście.

Jesteśmy wzorem i inspiracją

Jak się okazało uczestnictwo w telekonferencji było ogromnie pożytecznym doświadczeniem. – Mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami, tym, co robimy i co osiągnęliśmy w Opolu, na Uniwersytecie Opolskim w i w Europejskim Centrum Paleontologii UO, ale też posłuchać o pracy innych. Oczywiście poczułam ukłucie zazdrości, gdy usłyszałam, że w niedużym miasteczku w środkowej Rosji właśnie buduje się wielkie, trzypiętrowe  muzeum paleontologiczne…  Pociechą było, że np. korzystają z naszych  zdjęć i wzorują się na naszej niedużej ekspozycji. Pokazałam też uczestnikom materiały bezpośrednio z Krasiejowa, z tamtejszymi stanowiskami i tamtejszym pawilonem.

Prof. Yazykova podkreśla, że rozmawiano także o wymianie doświadczeń i materiałów nie tylko drogą elektroniczną, ale i „w realu”, o tym, by jeździć do siebie wzajemnie z eksponatami, które mogłyby być wystawiane w zaprzyjaźnionych rosyjskich placówkach i gościnnie – w Opolu.

Wisienką na torcie była obecność na łączach profesora Aleksandra Averianova – prawdziwego guru współczesnej paleontologii, jednego z najsławniejszych specjalistów od kręgowców, z Muzeum Zoologicznego RAN w Sankt-Petersburgu.

– Przez ponad dwie godziny słuchał nas z aprobatą, co było bardzo budujące – opowiada prof. Yazykova. – Tym bardziej, że udział w telemoście z tak uznanymi jak on specjalistami jest dla nas ważną formą promocji, której ciągle nam trzeba. Bo wciąż odczuwamy niedosyt gdy chodzi o propagowanie naszej pracy i naszych osiągnięć – zaznacza.

W wideokonferencji wzięli dział także: dr Paweł Skuchas – znany jako specjalista od kredowych dinozaurów, z Wydziału Zoologii w Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, przedstawiciele muzeów paleontologicznych z Blagoveschenska (Daleki Wschód Rosji), Kemerowa, Kirova i Tomska (Syberia), z Permu (Ural), Undoru koło Ulianowska (Wolzhski Region).

Uczestnicy zaprezentowali wykopaliska paleontologiczne i eksponaty począwszy od parejazaurów permskiego okresu, przez triasowe kręgowce z Krasiejowa, jurajskie amonity po kredowe dinozaury Syberii oraz mamuty plejstoceńskie z Uralu.

Jedyni w Europie

Kolejny paleontologiczny telemost zaplanowano na październik. – Cieszę się, że zostaliśmy wciągnięci do współpracy, tym bardziej, że jesteśmy jedyną polską placówką do tej współpracy zaproszoną – podkreśla prof. Elena Jagt-Yazykova. – Mamy się przecież czym pochwalić, choćby tym, że jako jedyni w Europie prowadzimy studia paleontologiczne, i to w języku angielskim.

 

Maj 2020

Miło nam poinformować, że od poniedziałku, 25 maja br. otwieramy dla Państwa podwoje naszego muzeum. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę ” Wzgórze Uniwersyteckie: historia i zabytki”. Prezentujemy na niej przepiękne prace dzieci z Przedszkola Publicznego nr 8 w Opolu. Dziękujemy za przesympatyczną współpracę. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pań mgr Iwony Sacały i mgr Angeliki Gobel.

Serdecznie zapraszamy!

Przed nami wyjątkowe wydarzenie! 17 czerwca 2020 r. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego współorganizuje telemost – wideokonferencję muzeów, które prowadzą paleontologiczne wykopaliska w Rosji, a także posiadają i eksponują kolekcje paleontologiczne.

– Ponieważ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest bezpośrednio związane z wykopaliskami na unikatowym stanowisku triasowym w Krasiejowie i ma wśród swoich zbiorów wyjatkowe eksponaty paleontologiczne, zostało zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie – mówi prof. Elena Yazykowa z Instytutu Biologii UO.

To właśnie prof. Yazykowa będzie reprezentować muzeum uniwersyteckie podczas telemostu.

Głównym tematem wideokonferencji będą kolekcje paleontologiczne, ich wartość i znaczenie dla nauki i edukacji, ale też organizacja wykopalisk, konserwacja okazów, organizacja muzealnych ekspozycji, współpraca z organizacjami społecznymi oraz projekty wystaw międzynarodowych.

Kwiecień 2020

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego,  Opolski Klub Krajoznawców zapraszają – w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu – na spotkanie z mgr Rafałem Siereckim, mgr Adamem  Fidotem  – współzałożycielami „Grupy Wyprawowej Horyzont”

Goście wygłoszą prelekcję na temat: „Ładą Niva przez Stany –  Szalone opowieści z samochodowej wyprawy 2014”.

Termin przesunięty!

 

Marzec 2020
 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców

zapraszają na spotkanie
z
dr. Mariuszem Patelskim

pracownikiem naukowym Instytutu Historii UO, historykiem, badaczem dziejów najnowszych,

który wygłosi wykład na temat

Królewska Akademia Rolnicza w Prószkowie. Wykładowcy i studenci

Spotkanie odbędzie się 2  marca (poniedziałek) 2020 roku,
o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

∗∗∗

Dr Mariusz Patelski, historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990; Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim; “Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990; Redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego Wspomnienia Wielkiej Wojny. W swoim dorobku posiada liczne artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych

Organizatorem konferencji jest Instytut Językoznawstwa, Katedra Nauk o Kulturze i Religii oraz Katedra Języka Polskiego. Jest to już trzecia konferencja z serii Dziedzictwo kulturowe Śląska, tym razem poświęcona kulinariom.

Program konferencji

2 marca (poniedziałek)

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników (parter Collegium Maius, Muzeum UO)

10.00 Otwarcie konferencji, przywitanie gości

10.10-10.30 dr hab. Małgorzata Iżykowska (Archiwum Państwowe w Opolu), Dzieje refleksji naukowej nad dziedzictwem kulinarnym Śląska

10.30-10.50 prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě), Kulinární dědictví Rakouského / Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy

10.50-11.10 mgr Barbara Majnusz (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie), Dobre praktyki w promocji dziedzictwa kulinarnego w województwie śląskim

11.10-11.30 Przerwa na kawę

11.30-11.50 dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski), „Ślónsko kuchnia dla Hanysów i Goroli”: identyfikacja i zróżnicowanie etniczne konsumentów

11.50-12.10 dr Izabela Kaczmarzyk (Akademia Ignatianum, Kraków),¾ garnca potraw kuchennych, kakao i pół bułki za 10 groszy. Funkcje kulinariów w dawnej rzeczywistości szkolnej

12.10-12.30 dr Beata Piecha-van Schagen (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), „Rat au van” – kulinaria codzienne i świąteczne dla żołnierzy pruskiej armii w okresie i wojny światowej

12.30-12.50 dr Agata Haas (Instytut Śląski, Opole), Produkty spożywcze, przyprawy i zioła jako ważny element eliksirów i praktyk antydżumowych na przykładzie starodruku „Wierność, Bogu i Cesarzowi, czasu powietrza morowego …” Jana Muthmana

12.50-13.10 Dyskusja

13.30-14.30 Obiad (Restauracja Cztery Pory Roku, ul. Krakowska 24)

14.40-15.00 dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”), Kulinarne narracje świąteczne (na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice)

15.00-15.20 dr Małgorzata Michalska (Uniwersytet Wrocławski), Zachowanie świątecznych tradycji kulinarnych wśród ludności przesiedlonej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk

15.20-15.40 mgr Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko (Muzeum Śląskie w Katowicach), Jest w makówkach śląskich jakaś siła. Kulturowe i społeczne znaczenie wigilijnego deseru

15.40-16.00 mgr Marcela Szymańska (Uniwersytet Opolski), Stół wigilijny w procesie przemian (na przykładzie pogranicza śląsko-morawskiego)

16.00-16.20 Przerwa kawowa

16.20-17.00 prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě), „Druhý život” kulinárního dědictví Českého Slezska

17.00-17.20 dr Grzegorz Sobel (Uniwersytet Wrocławski), O fenomenie kulturowym kiełbaski jaworskiej

17.20-18.00 dr Kornelia Lach (PTL Oddział Opole), Kołacz weselny w procesie przemian na pograniczu śląsko-morawskim

18.30 Uroczysta kolacja (Restauracja Cztery Pory Roku, ul. Krakowska 24)

3 marca (wtorek)

9.30-9.50 dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO (Uniwersytet Opolski), „Sztuchanki, bo usztuchane”. Motywacja śląskich nazw potraw

9.50-10.10 dr Anna Miszta (IJP PAN, Kraków), Kreple, szpajza i hekele, czyli kulturowy obraz tradycyjnych śląskich potraw we współczesnej polszczyźnie

10.10-10.30 mgr Elżbieta Oficjalska (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu), Wafel szybowicki. Produkt tradycyjny czy obyczajowy?

10.30-10.50 mgr Magdalena Toboła-Feliks (Muzeum Historii Katowic), „Moda na gotowanie” – śląska kuchnia widziana przez pryzmat programów kulinarnych oraz innych przekazów medialnych

10.50-11.10 mgr Klaudia Nowak-Maśko (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), Dziedzictwo kulinarne Śląska w twórczości malarzy intuicyjnych

11.10-11.30 Dyskusja

11.30-11.50 Przerwa kawowa

11.50-12.10 dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Kulebele, grubiorz i gumiklejzy w kubełku, czyli kuchnia śląska w nowych odsłonach

12.10-12.30 mgr Hanna Goszyc-Góreczna (Uniwersytet Opolski), Anioł sprzyja śląskim smakom. Najpopularniejsze tradycyjne śląskie potrawy serwowane w górnośląskich lokalach pod anielskim wezwaniem

12.30-12.50 mgr Ewa Szczepańska-Kręcidło (Uniwersytet Opolski), Promocja wielokulturowości kulinarnej gminy Korfantów

12.50 Dyskusja, zakończenie konferencji.

Seminarium prof. Eleny Yazykovej „Kiedy Opole było morzem”

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Paleobiologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. “Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

W programie m.in. prezentacja książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”, pod red. Eleny Yazykovej, Opole 2019.

Referaty  okolicznościowe:

– dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, „O najmniejszych mieszkańcach morza opolskiego – mikrokosmos kredy opolskiej”.

– dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Wielkie i groźne drapieżniki prehistorycznego morza opolskiego”.

Termin przesunięty!

***

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy,  badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

 

 

 

Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej

Ta ciekawa konferencja odbędzie się 25 marca 2020 r. w Muzeum UO w Collegium Maius UO. Jest organizowana w związku z piątą repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, pod nazwą „Sputnik nad Opolem” w dniach 24-28 marca 2020 r.

Podczas obrad uczestnicy pragną bliżej przyjrzeć się nie tylko dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, jak miało to miejsce w pierwszych trzech edycjach konferencji, ale też rozszerzyć spectrum tematyki referatów do szeroko pojętej sztuki, żeby określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę i współczesną Rosję.

Organizatorzy – Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Odział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Opolskie Lamy – zachęcają do podzielenia się swoimi badaniami w zakresie filmu, muzyki, teatru, literatury oraz sztuk plastycznych.

Konferencja Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej ma na celu popularyzację wiedzy o sztuce rosyjskiej, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji.

Proponowane zagadnienia:

Obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury).

Zagadkowa dusza rosyjska – kwestie mentalności w dziełach kultury.

Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki w Rosji.

Prądy we współczesnej sztuce rosyjskiej.

Dialog z tradycją oraz nowe zjawiska w kulturze.

Percepcja sztuki rosyjskiej w świecie.

Sztuka rosyjska a inne dziedziny nauki.

 
 

 

Luty 2020
 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają

zapraszają na spotkanie
z
Dr. Tadeuszem Jurkiem

 Prezesem Koła Przewodników w Brzegu,
Instruktorem  Krajoznawstwa Regionu,

który wygłosi wykład na temat

Indochiny: Tajlandia, Kambodża, Wietnam

Spotkanie odbędzie się 3  lutego (poniedziałek) 2020 roku,
o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Styczeń 2020

 

 
Wydział Przyrodniczo Techniczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na wykład multimedialny „Życie na krawędzi. Największe katastrofy ekologiczne w historii Ziemi”, który wygłosi dr hab. Elena Jagt-Yazykova, profesor UO  geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania naukowe prof. Jagt-Yazykowej to stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata, badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucja˛ i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.

Elena Jagt-Yazykova jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research  (Badania kredowe) oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta  Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2018 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

W programie także zwiedzanie stałej ekspozycji „Paleontologiczne skarby ziemi opolskiej” w nowej aranżacji graficznej.

Serdecznie zapraszamy!

Literatura (p)o Zagładzie – perspektywa dziecięca, młodzieżowa, zwierzęca, roślinna

Wykład prof. dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM)odbędzie się 16 stycznia 2020 r., o godz. 14 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius.

Katarzyna Kuczyńska-Koschany – profesor nauk humanistycznych, polonistka, komparatystka, eseistka, prozaiczka. Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kulturą oraz Zagładą Żydów polskich i niemieckich, synapsami poezji i plastyki. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II – 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, e-book, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), tomu prozy Zielony promień (2006), współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004).

Współpracuje z czasopismem „Polonistyka. Innowacje”, należy do Rady Programowej „Miasteczka Poznań” i Rady Naukowej „Narracji o Zagładzie”. Członkini Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Rektorze UAM.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  promocję książki  Anny Singh „Czwarta prawda”.

Anna Singh (Jezierska) jest z wykształcenia psychologiem, z zamiłowania  indologiem. Jej język ojczysty to polski, język, którym na co dzień biegle się posługuje – to hindi.

Autorka o książce:

Powieść „Czwarta prawda” w dużej mierze inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Niektórzy bohaterowie są wiernym opisem żyjących osób, które dane mi było spotkać w Indiach, inni są zaledwie barwniejszą wersją samych siebie,  pozostali zaś od początku do końca są tworem  mojej fantazji. Inspiracją do snucia fabuły stały się dla mnie historie podarowane mi przez męża i jego rodzinę oraz doświadczenia, jakie zgromadziłam podczas swego pobytu w Indiach. Choć część przedstawionych w powieści epizodów jest fikcyjna, to wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest zamierzone i całkowicie nieprzypadkowe.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11

 

 

 

Z życia muzeum


Muzeum Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola