Dla studentów i pracowników


Najbliższe wydarzenia

w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

"O!polskie muzea - aplikacja mobilna"

 
Miło nam poinformować, że Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest uczestnikiem projektu “O!polskie muzea – aplikacja mobilna”, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2019 – 2020. Aplikacja będzie bezpłatna dla użytkowników, a jej celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych technologii.

Wykład: "Indochiny: Tajlandia, Kambodża, Wietnam" w MUO

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają

zapraszają na spotkanie
z
Dr. Tadeuszem Jurkiem
 Prezesem Koła Przewodników w Brzegu,
Instruktorem  Krajoznawstwa Regionu,

który wygłosi wykład na temat

Indochiny: Tajlandia, Kambodża, Wietnam

Spotkanie odbędzie się 3  lutego (poniedziałek) 2020 roku,
o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Wydarzenia z ostatnich miesięcy

w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Luty 2020
 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają

zapraszają na spotkanie
z
Dr. Tadeuszem Jurkiem

 Prezesem Koła Przewodników w Brzegu,
Instruktorem  Krajoznawstwa Regionu,

który wygłosi wykład na temat

Indochiny: Tajlandia, Kambodża, Wietnam

Spotkanie odbędzie się 3  lutego (poniedziałek) 2020 roku,
o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11

Styczeń 2020

 

 
Wydział Przyrodniczo Techniczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na wykład multimedialny „Życie na krawędzi. Największe katastrofy ekologiczne w historii Ziemi”, który wygłosi dr hab. Elena Jagt-Yazykova, profesor UO  geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania naukowe prof. Jagt-Yazykowej to stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata, badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucja˛ i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.

Elena Jagt-Yazykova jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research  (Badania kredowe) oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta  Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2018 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

W programie także zwiedzanie stałej ekspozycji „Paleontologiczne skarby ziemi opolskiej” w nowej aranżacji graficznej.

Serdecznie zapraszamy!

Literatura (p)o Zagładzie – perspektywa dziecięca, młodzieżowa, zwierzęca, roślinna

Wykład prof. dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM)odbędzie się 16 stycznia 2020 r., o godz. 14 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius.

Katarzyna Kuczyńska-Koschany – profesor nauk humanistycznych, polonistka, komparatystka, eseistka, prozaiczka. Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kulturą oraz Zagładą Żydów polskich i niemieckich, synapsami poezji i plastyki. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II – 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, e-book, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), tomu prozy Zielony promień (2006), współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004).

Współpracuje z czasopismem „Polonistyka. Innowacje”, należy do Rady Programowej „Miasteczka Poznań” i Rady Naukowej „Narracji o Zagładzie”. Członkini Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Rektorze UAM.

 

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  promocję książki  Anny Singh „Czwarta prawda”.

Anna Singh (Jezierska) jest z wykształcenia psychologiem, z zamiłowania  indologiem. Jej język ojczysty to polski, język, którym na co dzień biegle się posługuje – to hindi.

Autorka o książce:

Powieść „Czwarta prawda” w dużej mierze inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Niektórzy bohaterowie są wiernym opisem żyjących osób, które dane mi było spotkać w Indiach, inni są zaledwie barwniejszą wersją samych siebie,  pozostali zaś od początku do końca są tworem  mojej fantazji. Inspiracją do snucia fabuły stały się dla mnie historie podarowane mi przez męża i jego rodzinę oraz doświadczenia, jakie zgromadziłam podczas swego pobytu w Indiach. Choć część przedstawionych w powieści epizodów jest fikcyjna, to wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest zamierzone i całkowicie nieprzypadkowe.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11

 

 

 

Z życia muzeum


Muzeum Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola